Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1018 postów 31689 komentarzy

Tylko prawda

Husky - Zoologiczny antykomunista , mając do wyboru AK i NSZ wybrałbym NSZ przy całym szacunku do AK. UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony.

Obozy koncentracyjne dla pisowców

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Tylko obozy koncentracyjne, do których w pierwszym transporcie zostaną wywiezieni Kaczyński i Macierewicz, uwolnią Polskę od nienawistników i mowy nienawiści.

Tylko umieszczenie w obozach koncentracyjnych kilkuset tysięcy „zajadłych” nienawistników pozwoli homoseksualistom, lewakom i pedofilom żyć godnie,cieszyć się życiem i oddychać pełną piersią.

Potem przyjdzie czas na wysłanie do obozów koncentracyjnych katolików, którzy buntują się przeciwko pedofilom seksualizującym ich dzieci w szkołach, a w końcu przyjdzie pora na....ciebie, drogi czytelniku.

Szwadrony Rzeplińskiego żadnego nienawistnika nie przeoczą.

 

 

           

 

 

Rzepliński proponuje obozy koncentracyjne dla pisowców?

  

Szokujące tezy Rzeplińskiego! Domaga się, by w Polsce przeprowadzono denazyfikację i „depisyzację”: „Mają policję, prokuratorów, którzy szczują”...”Czy tak może mówić były prezes Trybunału Konstytucyjnego? Andrzej Rzepliński w rozmowie z Dorotą Wysocką-Schnepf dał wyraz swoim frustracjom! W szokujących słowach zaatakował polityków prawicy, Telewizję Polską, a także prokuraturę. Snuje wizje denazyfikacji i depisyzacji Polski po tym jak już Prawo i Sprawiedliwość przestanie rządzić. “...”Zatroskany „mową nienawiści” oraz „hejtem” Rzepliński używa szokujących porównań. Mówi nawet o obozach koncentracyjnych i denazyfikacji!
Dzisiaj słyszałem, jak publicyści mówili, że trzeba zacząć bezwzględną walkę z hejtem. I co? Zrobimy kilka obozów koncentracyjnych, każdy na trzydzieści tysięcy ludzi? Bo taka masa jest tych najbardziej zajadłych.Czy powinien powstać jakiś narodowy program? Czy to będzie tak, kiedy dochodzi do obalenia systemu autorytarnego czy totalitarnego? Potem prawnicy i politolodzy mówią o „de”. Denazyfikacji, dekomunizacji, już nie chcę powiedzieć o „depisyzacji”. To działa do pewnego stopnia.”[1] 

 

Denazyfikacja (niem. Entnazifizierung) – środki podjęte po II wojnie światowej w celu wykorzenienia zasad, ustaw oraz organizacji nazistowskich z życia politycznospołecznego Niemiec

 

Tekst jest fragmentem artykułu George’a Orwella „..”przełożyła Teresa Jeleńska George Orwell: Środki zapobiegawcze w literaturze”...”Nie trzeba żyć w totalistycznym kraju, aby zarazić się totalizmem. Sama już przewaga pewnych idei szerzy rodzaj jadu, uniemożliwiającego traktowanie rozlicznych tematów w literaturze. Gdzie tylko pojawi się narzucona prawowierność (a nawet, jak to się zdarza często, dwie prawowierności) ustaje piśmiennictwo na wysokim poziomie – pisał w 1946 r. George Orwell w artykule, który przypominamy w „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Orwell. Adwokat rzeczywistości”„...”Z okazji trzechsetnej rocznicy miltonowskiej rozprawy Areopagitica uczestniczyłem w poświęconym jej zebraniu PEN-Clubu. Rozprawa ta, jak wiadomo, pisana była w obronie wolności prasy. Słynne zdanie o grzechu „zabijania” książki wydrukowano na ulotkach, zapowiadających zebranie i zawczasu puszczonych w obieg.
Na estradzie było czterech mówców. Jeden z nich wygłosił przemówienie, mówiące co prawda o wolności prasy, ale – jedynie w odniesieniu do Indii; inny orzekł z inny orzekł z wahaniem, bardzo ogólnikowo, że wolność jest rzeczą dobrą; trzeci napadł na ustawodawstwa, skierowane przeciwko pornografii w literaturze; czwarty większą część przemówienia poświęcił obronie czystek rosyjskich. Jeśli idzie o przemówienia spośród audytorium, to niektóre nawracały do tematu pornografii i prawnych sposobów jej zwalczania, inne zaś – po prostu wychwalały Rosję Sowiecką. Okazało się, że powszechnie poparto wolność w dziedzinie moralności, czyli swobodę szczerego roztrząsania zagadnień płciowych drukiem – ale o wolności politycznej wcale nie wspomniano. Wśród kilkuset uczestników zebrania, z których może połowa związana była bezpośrednio z zawodem pisarskim, nie znalazł się ani jeden, który by podniósł, że wolność prasy - jeżeli w ogóle posiada sens - oznacza swobodę krytyki i opozycji. Znamienne było, że żaden z mówców nie zacytował rozprawy, której to zebranie było poświęcone. Nie wspomniano również o różnych książkach „zabitych” podczas wojny w Anglii i Ameryce. W rezultacie zebranie to stało się demonstracją na cześć cenzury”...”Zorganizowane kłamstwo, praktykowane przez państwa totalne, nie jest – jak często utrzymują – chwilowym posunięciem jak na przykład w czasie wojny wprowadzenie w błąd przeciwnika. Kłamstwo jest integralną częścią totalizmu, jest czymś co by pozostało nawet wtedy, gdyby obozy koncentracyjne i tajna policja przestały być koniecznością. Wśród inteligentnych komunistów obiega podziemna legenda, że rząd rosyjski, mimo iż obecnie zmuszony jest do posługiwania się kłamliwą propagandą, pokazowymi procesami sądowymi itp. – w skrytości notuje prawdziwe fakty, które zamierza kiedyś opublikować. Myślę, że możemy być przekonani, że to nie jest zgodne z prawdą, gdyż podobne postępowanie odpowiadałoby umysłowości liberalnego historyka, wierzącego, że przeszłości nie można przeinaczyć i że dokładna znajomość historii jest rzeczą, której wartość nie ulega kwestii. Z totalitarnego punktu widzenia, historia jest przedmiotem, który należy tworzyć, urabiać, nie badać. Państwo totalne jest w rzeczywistości teokracją, i jej kasta rządząca musi posiadać aureolę nieomylności. aby móc się utrzymać. Ponieważ jednak naprawdę nikt nie jest nieomylny, często zachodzi potrzeba przefasonowania wypadków przeszłości w sposób wykazujący, że ten lub inny błąd nie został popełniony, lub, że ten lub inny imaginacyjny triumf miał istotnie miejsce. Tak samo, wszelka zasadnicza zmiana kierunku politycznego wymaga odpowiedniej zmiany doktryny i przewartościowania ocen wybitnych postaci historycznych.
Podobne rzeczy zdarzają się wszędzie, lecz bardziej niż gdzie indziej, prowadzą do bezpośredniego fałszowania w społeczeństwach, w których, w danym momencie, dozwolona jest tylko jedna opinia. W rzeczywistości totalizm wymaga ustawicznego przekształcania przeszłości, a na dłuższą metę musi żądać niewiary w samo istnienie obiektywnej prawdy. Zwolennicy totalizmu w Wielkiej Brytanii skłonni są zwykle do utrzymywania, że ponieważ absolutna prawda jest rzeczą niedościgniona, grubsze kłamstwo w niczym nie jest gorsze od drobnego. Podkreś­lają, że wszystkie źródła historyczne są stronnicze i nieścisłe, a równocześnie że nowoczesna nauka dowiodła, ze to co się nam wydaje światem rzeczywistym jest złudzeniem. Zatem wiara w świadectwo czyichś zmysłów jest, po prostu pospolitym filisterstwem. Społeczeństwo totalistyczne, które trwałoby wiecznie, ustanowiłoby prawdopodobnie schizofreniczny system myślenia, w którym prawa zdrowego rozsądku, uznane za dobre w życiu codziennym i w pewnych naukach ścisłych, mogłyby być pomijane przez polityków, historyków i socjologów. Istnieje i teraz niezliczona liczba osób, które oburzałyby się na fałszowanie podręczników naukowych, lecz nie upatrywałyby nic zdrożnego w sfałszowaniu faktu historycznego. Totalizm wywiera największą presję na intelektualistów właśnie w tym punkcie, w którym literatura krzyżuje się z polityką. W chwili obecnej nauki ścisłe nie są do tego stopnia zagrożone. Tym się częściowo tłumaczy fakt, że we wszystkich krajach, w których są rządy totalistyczne, łatwiej jest naukowcom niż pisarzom pogodzić się z ustrojem.
Chcąc przyznać tę sprawę we właściwej perspektywie, muszę powtórzyć to, co powiedziałem na początku tego essay'u, a mianowicie, że w Anglii bezpośredni wrogowie prawdomówności, a zatem i wolności myśli, to potentaci prasowi, magnaci filmowi i biurokraci, lecz że na dalszą metę najgroźniejszym objawem jest osłabienie pragnienia wolności wśród samych intelektualistów. Może wydawać się, że cały czas mówię tu o skutkach cenzury nie na literaturę jako całość, lecz jedynie na jeden jej dział: – dziennikarstwo polityczne. Przyznając, że Rosja Sowiecka stanowi rodzaj tabu w prasie brytyjskiej, że nie dopuszcza się do dyskusji na tematy o Polsce, hiszpańskiej wojnie domowej, pakcie niemiecko-rosyjskim itp., że jeżeli kto posiada informacje sprzeczne z ogólnie przyjętą prawowiernością powinien albo je przekręcić, albo zachować dla siebie; – przyznając to wszystko, dlaczego miałoby to oddziaływać na literaturę w szerszym zakresie? Czy każdy pisarz ma być politykiem i czy każda książka musi być z konieczności dziełem ściśle reportażowym? Czy indywidualny pisarz nie jest w stanie zachować wewnętrznej, wolności umysłu nawet pod najsurowszą dyktaturą i czy nie może przeistoczyć czy zamaskować swoich „nieprawowiernych” myśli w sposób. który uszedłby czujności naiwnych władz? A w ogóle, nawet jeżeliby sam autor był w zgodzie z panującą prawowiernością, dlaczego to miałoby krępować? Czyż literatura i każda inna sztuka nie ma największych możliwości rozkwitu w społeczeństwach, nieznających poważnych konfliktów opinii i w których brak wyraźnej kontrowersji pomiędzy artystą a audytorium? Czyżby należało uznać że każdy pisarz jest buntownikiem lub nawet, że pisarz musi być wyjątkową osobistością?”[2]

 

Polskę czeka depisyzacja? Prof. Sadurski: Kaczyński jest ekonomicznym analfabetą”...”- Kaczyński jest ekonomicznym analfabetą. Jest też ignorantem, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe. Nie zna świata, nie zna języków. Wie to, co mówią mu dobrani przez niego, niekoniecznie wybitni specjaliści – mówi w rozmowie z "Newsweekiem" prof. Wojciech Sadurski. I od razu zastrzega, że w tego typu władzę wpisany jest gen autodestrukcji – "po rządach PiS polskie społeczeństwo stanie przed zadaniem depisyzacji kraju". “..”Ale, jak mówi, konieczna będzie też reforma prawa, czyli "odkręcenie fatalnych zmian wprowadzonych w ostatnich miesiącach", a także "odwrócenie zmian w sferze świadomości społecznej".
- PiS dało sygnał do legitymizacji tego, co w polskiej mentalności najgorsze i najgłupsze: ksenofobii, nienawiści i niechęci do innych, zawiści, paranoi, kompleksów– kwituje filozof prawa i konstytucjonalista
.[3]

 

Ekspert z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z największych krytyków Prawa i Sprawiedliwości. Prof. Marcin Matczak od dawna przekonuje, że następcy PiS muszą rozliczyć sprawców łamania konstytucji.Jego zdaniem, doszło do "dogłębnego zniszczenia polskiego wymiaru sprawiedliwości". Przekonuje, że nie ma więc sensu pytać, czy "depisyzacja" jest konieczna. Raczej trzeba się zastanowić, jak w jaki sposób ją przeprowadzić - "w szczególności - w jakim stylu przywrócić praworządność".[4]

 

Co po PiS? Poseł PO: Depisyzacja tak jak deratyzacja”...”– Co po PiS-ie? Depisyzacja, tak jak była denazyfikacja, dekomunizacja, już nie powiem o deratyzacji czy dezynsekcji – w ten sposób powiedział poseł PO Robert Wilczyński w Namysłowie na spotkaniu sympatyków Platformy Obywatelskiej.“[5]

 

Cimoszewicz: Kandydaci do SN? W okresie depisyzacji wyrzucić z zawodu”...”Włodzimierz Cimoszewicz komentował w "Faktach po Faktach" politykę partii rządzącej dotyczącej doboru kadry. Zdaniem byłego premiera polityka ta premiuje "tchórzy, wazeliniarzy, karierowiczów, ludzi bez honoru, bez godności, nie zasługujących na szacunek" - jak mówił. “...”- Czym się kierują się ci ludzie? Jaka jest ich wartość moralna? W moim przekonaniu to są ludzie bez poczucia godności, którzy nie spełniają elementarnego warunku bycia sędzią - nieskazitelności charakteru- mówił Cimoszewicz.
Jego zdaniem, gdy nadejdzie okres "depisyzacji', wszyscy ci, którzy zostaną powołani do SN, wszyscy, którzy pełnią zawody zaufania publicznego i w tej chwili zgłosili swoje kandydatury, powinni stracić prawo wykonywania zawodu
.”[6]

 

Waldemar Kuczyński: Skutki poniechanej przez PO depisyzacji”...”Osłupiające uzasadnienie umorzenia dochodzenia przeciwko Antoniemu Macierewiczowi odświeża błąd pierworodny popełniony przez Platformę Obywatelską po wygranej 2007 roku, zaniechanie rozliczenia PiS z IVRP, największego choć na szczęście nieudanego gwałtu na świeżej polskiej emokracji. To rozliczenie było ważniejsze od dekomunizacji. Dekomunizacja dotyczyła martwych już bakcyli upadłej dyktatury. Zaniechanie dePiS-yzacji zostawiło w polskim organizmie nietknięte bakcyle przyszłych gwałtów na naszej wolności. Wiele z nich schowało się w nieruszonej prokuraturze i czekają na spec ustawy przyszłych rządów PiS. Już zapowiedziane polowanie na winnych zamachu, którego nie było, czyli na niewinnych. Zawsze wierni są w pogotowiu. Krótko przed wyborami 2007 roku napisałem artykuł tłumaczący dlaczego powinna być dePiS-yzacja po praktykach rządów Kaczyńskiich. Przypominam go:
ABOLICJI DLA TEJ EKIPY BYĆ NIE MOŻE 
 Na problem rozliczeń po rządach PiS nie można patrzeć tak samo jak w przypadku wcześniejszych rządów. Ta ekipa jak żadna inna naruszyła reguły konstytucyjnego ustroju 

Paweł Wroński podniósł ważny problem („Gruba kreska dla PiS”), ale się w niego zamotał. Zaczął od tego, że nie ulega wątpliwości, iż obecnie rządzący nadużywali władzy, czyli popełniali przestępstwa, bo nadużycie władzy to przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, a to są przestępstwa. Następnie pisze, że przestępstwa trzeba ukarać, ale postuluje zbiorczą abolicję dla PiS, bo i tak prezydent ułaskawi skazanych, po co więc karać? 
Tak jak autor jestem przeciw rozliczeniom dla odwetu. Emocje, które wywołują rządy Kaczyńskich, z ich głównie winy, do czegoś takiego popychają. I widać ochotę na odwet choćby w słowach Leszka Millera o kanaliach, które będą rozliczone. Rozliczenie bez nagonki – łatwo to napisać, ale niełatwo wykonać.
[7]

 

"Co się stanie, jeżeli PiS straci władzę, a Sejm uzna, że trzeba zrobić depisyzację". Senyszyn o dezubekizacji”..”- Ustawa dezubekizacyjna jest precedensem dla podobnych rozliczeń funkcjonariuszy dobrej zmiany - powiedziała w programie "Tak czy Nie" działaczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej Joanna Seneszyn.  “..”- Wyobraźmy sobie, co się stanie jeżeli za kilka lat PiS straci władzę, a nowy Sejm powie - zresztą ja też bym była pierwsza za tym - że trzeba zrobić depisyzację, i że w związku z tym, wszystkim tym, którzy nasze państwo demokratyczne w latach 2005-2007 i teraz 2015-2019 niszczyli, to należy odebrać emerytury, należy ich postawić przed sądem. “[8]

 

Ryszard Petru: Trzeba obalić ten rząd i zacząć od bardzo głębokiej depisyzacji”...” Lider opozycji odmalował stan państwa, w którym demokratyczne procedury zostały przez rządzących rozmontowane, a prawo ustępuje przed nową ideologią. – Mogą być sytuacje, kiedy wola narodu jest ważniejsza. Naród to suweren. A suweren to Kaczyński – mówił Petru. – Oni mają takie myślenie. My się śmiejemy z tego, ale oni tak myślą – stwierdził i od razu skorygował twierdzenie: – I najgorsze jest to, że oni mogą w to wierzyć. To powoduje, że tym bardziej to robią – stwierdził.
- Po co jest parlament? – spytał zebranych i wyjaśnił: – My jesteśmy w parlamencie. Jesteśmy partią, która ma 31 posłów. Na 460. Przyznam, próbowaliśmy parę razy przegłosować PiS, ale się nam nie udało. Mamy mniej posłów niż PiS – wyjaśnił przyczynę niepowodzeń. – Często ludzie oczekują, że: zablokujcie ich w parlamencie! Formalnie rzecz biorąc, jako opozycja mamy mniej głosów niż PiS. Żałuję, że tak jest, ale tak jest, po prostu – wskazał przyczyny przegranych głosowań.
- Kiedy oni mówią, że naród jest ponad prawem, to znaczy de facto, że oni wszystko mogą. Jak można zareklamować Polskę za granicą i takie teksty walić? To mówił wicepremier rządu – twierdził i takie oświadczenia rządzących uznał jako fatalne dla kształtowania opinii o Polsce za granicą. Przestrzegał, że wywołują one niepewność wśród zagranicznych inwestorów.
- Tak naprawdę, trzeba ich zatrzymać, obalić ten rząd i zacząć oczywiście od depisyzacji. Co to jest depisyzacja? To jest taka formuła, która oznaczałaby, że musimy bardzo szybko przywrócić normalne funkcjonowanie podstawowych elementów państwa. Żeby państwo zaczęło normalnie funkcjonować, a potem musimy przejść do reformowania, bo to nie jest tak, że Polska przed PiS-em była fantastycznym krajem, który mlekiem i miodem płynął. Natomiast trzeba zacząć od bardzo głębokiej depisyzacji – podkreślił raz jeszcze najważniejsze zadanie do wykonania
.”[9]
-------
Ważne

 

Rzepliński Dzisiaj słyszałem, jak publicyści mówili, że trzeba zacząć bezwzględną walkę z hejtem. I co? Zrobimy kilka obozów koncentracyjnych, każdy na trzydzieści tysięcy ludzi? Bo taka masa jest tych najbardziej zajadłych.Czy powinien powstać jakiś narodowy program? Czy to będzie tak, kiedy dochodzi do obalenia systemu autorytarnego czy totalitarnego? Potem prawnicy i politolodzy mówią o „de”. Denazyfikacji, dekomunizacji, już nie chcę powiedzieć o „depisyzacji”. To działa do pewnego stopnia.”

 

George Orwell  Kłamstwo jest integralną częścią totalizmu, jest czymś co by pozostało nawet wtedy, gdyby obozy koncentracyjne i tajna policja przestały być koniecznością
------

 

Mój komentarz

 

Rzepliński rozważa ile obozów koncentracyjnych po trzydzieści tysięcy każdy trzeba by w Polsce, aby zmieścić tam wszystkich pisowców zwanych „nienawistnikami”. Najbardziej zajadłych 

 

Ciekawa koncepcja depisyzacji przy użyciu starych lewicowych narzędzia Stalina i Hitlera, obozów koncentracyjnych.

 

Tylko obozy koncentracyjne do których w pierwszym transporcie zostaną wywiezieni Kaczyński i Macierewicz uwolni Polskę od nienawistników i mowy nienawiści. Tylko umieszczenie w obozach koncentracyjnych kilkuset tysięcy „ zajadłych” nienawistników pozwoli homoseksualistom, lewakom, pedofilom, żyć godnie,cieszyć się życiem, oddychać pełną piersią.

 

Potem przyjdzie czas na wysłanie do obozów koncentracyjnych katolików, którzy buntują się przeciwko pedofilom seksualizującym ich dzieci w szkołach, potem przyjdzie pora na....ciebie drogi czytelniku

 

Szwadrony Rzeplińskiego żadnego nienawistnika nie przeocza.

 

Marek Mojsiewicz
video Stanisław Michalkiewicz: Kto jest nienawistnikiem? Ten, kto się nie zgadza z nami
video Robert Winnicki o walce z nienawiścią, wojnie z Iranem i podległości Polski wobec USA!
Video Rafał Ziemkiewicz w Wrealu24 o szale lewactwa w Polsce, Brexicie i polityce PiSu

 

 

Marek Mojsiewicz

https://naszeblogi.pl/52438-rzeplinski-proponuje-obozy-koncentracyjne-dla-pisowcow

 

 

 

[1]https://wpolityce.pl/polityka/429966-rzeplinski-chce-by-w-polsce-przeprowadzono-depisyzacje

[2]https://teologiapolityczna.pl/george-orwell-srodki-zapobiegawcze-w-literaturze

[3]https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/529691,polske-czeka-depisyzacja-prof-sadurski-kaczynski-jest-ekonomicznym-analfabeta.html

[4] http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,130517,23570109,depisyzacja-bedzie-konieczna-ale-prof-matczak-przekonuje.html

[5] https://dorzeczy.pl/obserwator-mediow/23400/Co-po-PiS-Posel-PO-Depisyzacja-tak-jak-deratyzacja.html 

[6]https://www.rp.pl/Sadownictwo/180809931-Cimoszewicz-Kandydaci-do-SN-W-okresie-depisyzacji-wyrzucic-z-zawodu.html

[7]http://studioopinii.pl/archiwa/73396

[8]www.polsatnews.pl/wiadomosc/2017-09-29/co-sie-stanie-jezeli-pis-straci-wladze-a-sejm-uzna-ze-trzeba-zrobic-depisyzacje-senyszyn-o-ustawie-dezubekizacyjnej/

[9]https://bydgoszcz24.pl/pl/11_wiadomosci/14711_ryszard_petru_trzeba_obalic_ten_rzad_i_zaczac_od_bardzo_glebokiej_depisyzacji.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • Obóz koncentracyjny dla opozycji
  to pomysł sanacji, na której wzoruje się PiS.
  Bereza Kartuska się nazywał.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:55:01
  Ciekawe czy rzeplinski to wie
 • @Husky 22:56:48
  Dla Popisowcow starczyła by psychuszka.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:55:01
  Jaka to różnica Rzepliński czy Przyłębska. Jedni i drudzy mają tego samego pana. Rzeplinski straszy by napędzic elektorat Kaczynskiemu. Przyłębska nie wie co to ,,ukraińscy nacjonaliści" czy ,,polska wschodnia", dając wielki oręż do parchatych łap banderowcom.
 • @Wrzodak Z. 23:02:05
  No i warto wspomnieć krula Europy wzywającego do pomocy Ukrainie.
 • @Husky 23:05:06
  Wzywają wszyscy ale nikt nie przescignie pisiorow.
  To Kaczelnik darł mordę na Majdanie a nie Tusk.
  Czy może się mylę?
 • @Husky 23:05:06
  To świetny pomysł. Najlepiej , niech odda swoje pobory, jakie dostaje za pracę odźwiernego. Zwykły cieć dostaje około 2 tyś płn, a ten ile przyciska? Wiem, że niemało. Ale nawet nie chce mi się sprawdzić.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:23:10
  Nie o Kaczelniku jest ten wpis
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 22:55:01
  Wiesz, taki obóz to by się przydał, tylko nie PiS owski. Powołany przez prawdziwą Ploską władzę, do karania zdrajców i złodziei. Pomyśl, jaka długa byłaby lista kandydatów do zapełnienia wszystkich baraków obozowych.
 • @zbig71 23:26:29
  Współpraca gospodarcza powinna być z wszystkimi naszymi sąsiadami. Jeśli już mamy w jakiś sposób pokazać Ukrainie, że nie podoba nam się gloryfikacja banderowców, to pokazywać powinniśmy na polu kultury, polityki, wspierania finansowego Ukrainy.
  No
 • @Wrzodak Z. 23:02:05
  Jak p. Przyłębska by się dowiedziała co to Ukraińscy nacjonaliści i Polska wschodnia, to Żorżeta zaraz by jej pamięć że łba wybiła.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:01:26
  To jak w ZSRR była epidemia schizofrenii bezobjawowej. U Bukowskiego ją stwierdzili ruscy wracze.
 • @Husky 23:32:08
  A ja hienom banderowskim zamknął bym granicę i wszystkich wywalił. Dopóki ostatni pomnik i ostatnia tabliczka z nazwą Bandery i innych zbrodniarzy nie zostanie zdjęta.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:23:10
  Wydawał z siebie iście kabotyńskie okrzyki, np: sława Ukrainie. Teraz na ten temat milczy, jak ogon wilczy
 • @zbig71 23:35:25
  //To jak w ZSRR była epidemia schizofrenii bezobjawowej.U Bukowskiego ją stwierdzili ruscy wracze //

  I bardzo się mylili albowiem jak pokazał czas dawniejsze zboczenia zwane obecnie preferencjami nie są problemem medycznym. Zatem wszelkie próby leczenia czegoś co przecież jest normą są już dzikim barbarzyństwem.
  Wprawdzie wraz z upływem czasu (osłabienie samokontroli w związku z procesami starzenia mózgu ) pewne symptomy jakby się zaostrzyły ale na szczęście to już kłopot brytyjskiej policji https://www.cambridge-news.co.uk/news/cambridge-news/russian-dissident-vladimir-bukovsky-court-14280235
 • Widzę, że osiągasz stany "zwykłego posła" który po każdych przegranych wyborach majaczył iż wybory mu sfałszowano
  Nikt nie zamierza zamykać nikogo z PiS kto nie popełnił jakiegoś przestępstwa. Z pewnością Kogut, Birecki powinni się bać utraty parasola PiS, gdy Polacy przejmą rządy, Duda, Szydło powinni wytłumaczyć się przed Trybunałem Stanu z łamania konstytucji, no ale są to sytuacje normalne, o których wiedzieli, gdy podejmowali konkretne decyzje.

  Za to twój tekst budzi niesmak, ja rozumiem, że zwolennik PiS historii Polski znać nie musi, ale na użycie zdjęcia z obozu koncentracyjnego w tym temacie może zdobyć się tylko taki, kto w swej rodzinie nie miał żadnej ofiary takiego obozu. To mniej więcej to samo, jak wtedy, gdy ofiary wypadku komunikacyjnego porównywano do ofiar Katynia. Pewne rzeczy Polak powinien rozumieć.
 • @ikulalibal 23:54:34
  To o tym nie wiedziałem. Że lubił dzieci??? Też nie lubił UNI i lewicy. Może to nieprawdziwa wrzuta.?
 • @Zawisza Niebieski 00:11:13
  Senator Kogut ? Widziałem filmik jak rzucał mięchem na jakimś meczu. Co za gość!!!
 • @zbig71 00:19:57
  Jak rzucał mięchem, to może nie gość a rzeźnik? :)
 • @Husky 23:05:06
  Z tego co wiem, to Europa "krula" nie ma. Nikt tak z naszych pieniędzy nie wspierał Ukrainy jak Duda i PiS. No ale ci, którym nikt nie wmówi, że prawda jest prawdą ze zwykłego żądania wypełnienia przykazania "nie kradnij" robią jakieś wielkie wsparcie dla Ukrainy, by zasłonić to co robią "ci którym się należy". Złapać za rękę, to będą krzyczeć, że to nie jest ich ręka.
 • @Zawisza Niebieski 00:27:23
  To tylko ilustracja, jakimi baranami jest wypełniony Senat i Sejm. W zasadzie nie widać różnicy między PiS a PO. Nie dziwota, że Żorżeta musi im listy pisać, co mają robić.
  Dobrze, że przynajmniej mamy Ryśka Petru. ;)
 • @zbig71 23:30:21
  Można by było jakąś starą bazę sowiecką wyrychtowac. W końcu popis to neobolszewia. Czuli by się jak u siebie.
 • @Zawisza Niebieski 00:31:05
  Tylko nie mów, że ty dałeś toto na jedynkę...
 • @zbig71 00:17:46
  //Może to nieprawdziwa wrzuta.?//

  Nie wiem ale na wszelki wypadek lepiej wszystkie znane mi dzieci trzymać od niego z daleka.

  //To o tym nie wiedziałem. //

  To typowe.Nie wiem tylko czy to usprawiedliwienie czy wina.
  A że z Francuzi nie pierdzielą się z "artystą" Pawlenskim i po obserwacji psychiatrycznej wsadzili go na 3 lata do więzienia,wiedziałeś?

  "Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2017, Piotr Pavlenski met le feu à l'entrée d'un bâtiment de la Banque de France à Paris lors d'une performance baptisée « Éclairage »7. Il est rapidement arrêté par la police. L'artiste explique son geste dans un communiqué où il déclare entre autres que « mettre le feu dans la banque de France c'est mettre l'éclairage sur la vérité que les autorités nous ont forcé à oublier. La banque de France a pris la place de la Bastille, les banquiers ont pris la place des monarques8 » Pavlenski et Oksana Chaliguina ont été mis en examen par un juge d'instruction pour "destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes". Le 18 octobre 2017 ils ont été présentés à un juge des libertés et de la détention (JLD) et placés en détention provisoire. Selon son avocate, Me Dominique Beyreuther Minkov, l'artiste a commencé une grève de la faim pour protester contre l'absence de "débat public" devant le JLD.9. En janvier 2019, il est condamné à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis et avec sa coprévenue Oksana Chaliguina devra payer 18.678 euros à la Banque de France au titre du préjudice matériel et 3.000 euros au titre du préjudice moral10,11 "
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Piotr_Pavlenski

  A że członkinie słynnego zespołu Pussy Riot zwane u nas "dziewczętami: to kurwiska jakich mało,wiedziałeś?
  https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/musialo-bolec-artysta-zaszyl-sobie-usta-bo-protestowal-przeciw-aresztowaniu-dziewczat/9trw41y

  Widziałeś filmiki z "artystycznych przedsięwzięć dziewcząt" ? bo wprawdzie wszystkie ważniejsze "występy" opisane są w wikipedii ale zobaczyć jak "dziewczę" aplikuje sobie do pochwy kurczaka,to jednak nie to samo co przeczytać //St. Petersburg, in which a woman stole a chicken from a supermarket by stuffing it in her vagina, is sometimes cited by detractors of Pussy Riot.//
  https://en.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 01:09:18
  Trudno pracować "ku chwale ojczyzny" przez 7 dni w tygodniu, dziś rozkoszuję się dniem wolnym, jutro zresztą też :)
 • @ikulalibal 01:16:03
  Co typowe? Akurat na Bukowskiego i Pussy Riot
  mam wyjebane do kwadratu.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 01:06:28
  Niech jadą do Redzikowa
 • @ Autor, All
  "Szokujące tezy Rzeplińskiego! Domaga się, by w Polsce przeprowadzono denazyfikację i „depisyzację”: „Mają policję, prokuratorów, którzy szczują”..."

  Moim zdaniem jest to mowa nienawiści...
 • @Jasiek 06:28:32
  Podobno Mowa Nienawiści obejrzała TVN24, przeczytala komentarze @Zawiszy i ........zaniemówiła.
 • @Zawisza Niebieski 00:11:13
  Powiedzmy sobie szczerze nadblogerze , że przez całą prezydenturę Lecha Kaczyńskiego leciał JEDEN WIEKLKI HEJT który skończył się na podsmoleńskim lotnisku.
  Nie zmyjecie z siebie tej krwi pajacowaniem ze smiercia Adamowicza.
  Nie uda się wam.

  Ze wstydu to powinni się spalić funkcjonariusze POlskojęzycznych mediów Pełniących Obowiązki "dziennikarzy"...
 • Adamowicz, był zaprzeczeniem samorzadowca, by nie powiedzieć członkiem grupy interesów.
  Zabił go zwykły bandyta, bez pobudek politycznych.
  Adamowicz był politykiem. I jako polityk uczestniczył w konfliktach, nieraz bardzo ostrych. Zarzucać dziś jego przeciwnikom, że ubolewają nad jego śmiercią, bo za życia z nim walczyli, jest nikczemne. To, że komuś się chcę odebrać władze nie oznacza, że się go chce zabić.
 • @Husky 07:23:55
  To prawda. Hejt leciał. Tylko LK był już naprawdę bardzo dużym chłopczykiem i jako prezydent państwa powinien mieć bardzo grubą skórę i być odpornym na takie rzeczy. Trzeba było nie uwalać lustracji i za jej pomocą wytrącić swoim przeciwnikom broń z ręki. A nie przekomarzać się z resortową Stokrotką z TVN, tylko ujawnić aneks. Jak się wzięło odpowiedzialność i było prezydentem, to trzeba było to zrobić. A nie zapalać Chanukowe świece, jeździć do Gruzji i robić tam za głupeczka z siebie i co gorsza z Polski.
 • @Husky 07:28:16
  Czy był to zwykły bandyta, czy nie, to tego nie wiemy. Podejrzewam, że w grę mogły wchodzić czynniki zewnętrzne.
 • @zbig71 07:47:09
  Nawet jeśli prawi popełniają błędy i bywają przeciwieństwem aniołów, to nie mówią o kaczce po smoleńsku -to język barbarii.
  Po śmierci prezydenta L. Kaczyńskiego bydło popierające platfusów sikało na znicze a straż miejska bufetowej wyrzucała znicze!
  Jest różnica?

  czy ktoś dziś sika na znicze?
 • @Zawisza Niebieski 00:11:13
  //Za to twój tekst budzi niesmak//
  No to i tak nieźle.
  Bo ja czytając twoje, czuję tylko obrzydzenie

  ps.
  a może wyślesz tekst do lochu, będziesz czuł się na dziś spełniony...inaczej
 • @
  Jednym wolno siać nienawiść i tworzyć atmosferę prowadzącą do przemocy i nawet morderstw - w imię ich wolności, a ci niesłuszni mają być jeszcze obrzucani wyzwiskami i piętnowani - bo przecież nie należą do kasty uprzywilejowanych.
  A jakim prawem plebs śmie łeb podnosić?

  PS. A jak te obozy staną się obozami szkoleniowymi co do metod zwalczania "kasty uprzywilejowanej"?
 • @Husky 07:57:10
  Co się dziwić. Wyszli wtedy na ulicę wychowankowie Michnika i ,, elity,, pamiętam to bardzo dokładnie, Wyborcza nie mogła się ich nachwalić. Dlatego byłoby idealnie, zrobić im mega czyszczenie. Ujawnić teczki do ogólnego wglądu. Mielibyśmy dziś inną Polskę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:10:38
  Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze.
 • @zbig71 08:17:27
  Nie udało się sprowokować władzy do przemocy wobec opozycji, więc pozostaje przypisać czynowi kryminalnemu znamiona aktu politycznego. Wygląda to tak, jakby tylko czekali na taką zbrodnię.
  Potrzebny im jest męczennik.

  Zgroza...
 • @Husky 08:20:38
  To mógł być akt polityczny. Tylko zupełnie inny, niż sobie to wyobrażają lemingi
 • @zbig71 08:17:27
  Jeśli potwierdzi się to info, to dopiero będzie ironia losu.
  Firma ochroniarska Tajfun była zarejestrowana w jednym z wielu mieszkań Adamowicza
  Siedziba firmy to Kombatantów 8A/7 w Gdańsku.
  Dokładnie w tym bloku jest jedno z mieszkań Adamowicza
  Sam sobie zatrudnił własną firmę ?
 • @AgnieszkaS 08:22:57
  No to zepsuła Pani humor i dobre samopoczucie, nie tylko Zawiszy, ale i wielu innym.
  Tego oni nie wybaczą, oj nie wybaczą
  8-)))))))))))))))))))))))

  Dziękuję i pozdrawiam
 • Sprawdaza się stara prawda .. Tylko własna dupa boli.
  Cudza dupa nie bili.
  Mowa nienawiści boli tylko gdy uderza we własną d..pę.
  Ta sama mowa wycelowana na cudzą d..pę ,,,"jest patriotyzmem", jest powodem do awansów do selekcji do władzy..."taki zaangażowany".

  Pamiętacie solidaruchy własną mowę nienawiści, szczucia stosowaną masowo od czasu waszych narodzin ?
  Pamiętacie mowę nienawiści którą was zalewano z ambony (taki Popiełuszko np). Uważaliście że to wcale nie jest mowa nienawiści to czystej krwi żarliwy patriotyzm.
  A jak ktoś o was mówi tym samym językiem to już mowa nienawiści...ajwaj jak tak można.. wy judzicie do nienawiści i do zbrodni wprost to to jest patriotyzm, zaangażowane dziennikarstwo ale jak o was ktoś napiszę parę słów prawdy to to już jest ajwaj mowa nienawiści..

  Jakie to małe podłe moralnie .. no to wy właśnie już bez masek z portkami pełnymi strachu.

  To wyście stworzyli i używali mowy nienawiści na gigantyczną skalę to wasi prowadzący uprawiają taką mowę nienawiści jako fundament ich zbrodniczej polityki. Pamiętacie nagonki na PRL, Jugosławię, Irak, Libię, Syrię, Ukrainę...teraz Rosję.... to jest mowa nienawiści to jest szczucie do zbrodni...szczucie nie prywatne ale instytucjonalne uprawiane przez rządy i przez ich agenturę.
  Teraz ci sami barbarzyńcy oceniani prawidłowo przez obywateli zgnojonych przez nich narodów jak dziewice narzekają na ajwaj "mowę nienawiści".

  Najpierw był dekomunizacja...niszczenie grobów, pomników nazw ulic..
  publiczne, zbiorowe opluwanie żyjących i nieżyjących...
  i to się nazywało "patriotyzm"
  Dzisiaj gdy Narody domagają się desyjonizacji, depisyzacji...deliberalizacji
  to już ajwaj...mowa nienawiści...

  Naprawdę nie widzicie swojej moralnej miałkości, mordy Kalego w lustrze, mentalności patriotycznego mośka"
  mosiek:mama idę do wojska będę zabijał wrogów będę bohaterem...
  mama: mosiek ty nie idź tam bo i ciebie zabiją
  mosiek: mama a mnie za co ?
  To taka przysłowiowa żydowska mentalność.
  To było by nawet śmieszne gdyby nie żałosne.

  A wszystko to zawdzięczamy...solidaruchom oraz KK z JPII na czele.
 • @Oscar 08:40:40
  //A wszystko to zawdzięczamy...solidaruchom oraz KK z JPII na czele.//

  No to tym razem spisałeś się na medal
  Nawet nie musieliśmy ci o tym przypominać.
  Czy Vita Buerlecithin to cudowny lek?

  ps.
  i nie pisz ..wyście,wyście,wyście
  my tu używamy j.polskiego towarzyszu Oscar
 • @AgnieszkaS 08:43:36
  Dobranoc
 • @Husky
  oj dzieciaku kiedy ty dorośniesz? oglądałeś kiedyś wrestling? popis to taka sama szopka dla naiwnych
 • @nieżyt 08:50:14
  ... witam Prawą stronę i życzę miłej soboty
 • @ikulalibal 01:16:03
  Fuckty! czyli jak intelektualnie posłać swojego oponenta.
  https://twitter.com/subb_ZEr0/status/1086010183975948288
 • @Husky 08:37:46
  Spoko Husky, już za niedługo nie będzie można takich tekstów dawać na jedynkę. Ciesz się póki co:)))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 09:13:15
  To będzie cenzura
  Powstanie portalowy zespół do spraw poprawności politycznej?
  Kto szefem?
 • @Husky
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/klaudia_jachira_nczas.jpg

  Lewacka mowa nienawiści, Klaudia Jachira znów nadaje. Obraża Kaczyńskiego twierdząc, że „bzykał się z UBkami”. Ale to przecież performance… [VIDEO]„Mowa nienawiści” to ostatnio najpopularniejszy zwrot używany przez lewackich polityków. Co jednak, jeśli ktoś z ich przedstawicieli stworzy film, w którym bezkompromisowo atakuje polityka innej opcji, czy to wspomniana nienawiść? Nie, to kulturalny performance…

  Klaudia Jachira bo o niej mowa, po raz kolejny „zabłysnęła” swoją twórczością, jak to sama określa artystyczną. Tym razem na tapetę wzięła Jarosława Kaczyńskiego, którego w w blisko minutowym filmie obraża w sposób bardzo ostry.

  Jeśli ktoś jednak chciałby zarzucić jej, że to co robi jest typowym hejtem, to musi się powstrzymać. Przecież na filmie występuje „gumowa kaczka”, a to w żaden sposób nie musi nawiązywać do lidera Prawa i Sprawiedliwości…

  „Dzisiaj będziemy wbijać szpile w kaczkę, za to, że nie pozwala orzekać sędziom powyżej 65 roku życia, a sama jest stara i ciągle się wymądrza. Za to, że przespała wprowadzenie stanu wojennego, a teraz zgrywa wielką bohaterkę. Za to, że bzykała się z UBkami…” słyszymy w internetowym video i jest to tylko fragment wypowiedzi działaczki nowoczesnej. https://twitter.com/twitter/statuses/1086173463407222784
  Jeśli jednak ktoś pomyślałby, że w dniu żałoby narodowej wrzucanie do sieci takiego filmu jest typowym przykładem „mowy nienawiści” z którą przecież walczy lewica, to przypominamy, że jest to kulturalny performance, a każdy kto nie jest w stanie tego zrozumieć, jest po prostu za mało inteligentny na tak wysublimowaną sztukę ironii.

  Źródło: Twitter.com / Wolnosc24.pl

  Ps..Choroba psychiczna dwubiegunowa? skoro ona mówi do gumowej kaczki ..to musi być poważnie chora ..psychicznie…
 • Żarty, żartami - ale
  nie jest już żartem to, że żymianie wcześniej jak później powrócą do metod przetestowanych przez Hitlera, Stalina, Banderę, Pol Pota, Mao, etc. Inaczej nie da się zakończyć nieludzkiego projektu jakim jest Eurokołchoz.
 • @kula Lis 68 09:25:33
  Wyobrażam sobie lekcje o mówię nienawiści w szkołach warszawskich:
  - nie wolno kopać homoseksualistów , obcokrajowców, feministek...

  no to dzieciaki będą dalej kopać franka z 3 b bo kurdupel, Ewkę z 2 c bo ma zeza, Wacka z 2d bo nie stać go na firmowe ciuchy
 • Status ofiary
  Długi tekst i przejmujący. Jednak uzasadnia
  status ofiary tylko dla jednej strony.

  Strach pomyśleć jak druga (a może i trzecia)
  strona zacznie się o to samo licytować.

  Obozów nie starczy.
 • @Husky 23:05:06
  "No i warto wspomnieć krula Europy wzywającego do pomocy Ukrainie"

  Czas wezwać na pomoc Ukrainę.
 • @Husky Żona ta ostatnia już publicznie przebaczyła
  Stefanowi. Nie dziwię się, bo odziedziczyła po nim te mieszkania, konta(36!) no i tą walizkę po dziadku +Agencję Tajfun.
 • @Husky 09:17:23
  Jaka cenzura? Będzie specjalna zakładka na wklejki. Na NEonie nigdy nie było cenzury i mam nadzieje, że nie będzie.
  Będziesz musiał nauczyć się pisać a nie tylko kopiować :)
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:21:30
  //Będziesz musiał nauczyć się pisać a nie tylko kopiować :)//

  Pewnie nie tylko ja
  8-)))))
  W tej grupie "skazanych" znajda sie inni cenieni blogerzy
  http://wrzodakz.neon24.pl/post/147232,antoni-macierewicz-agentem-sb
 • @kula Lis 68 10:20:59
  Nie jestem pewien, ale podobno TVN ma transmitować pogrzeb i Mszę świętą.
  Czy to prawda?
 • @Pedant 10:08:22
  Zastanawia mnie jak dużo Polaków dostało pierdolca... Wyrażam optymizm, że nie aż tak wielu jakby wynikało z przekazu TVN
 • @kula Lis 68 10:20:59
  Czy my ze wszystkiego musimy robić cyrk?

  https://pbs.twimg.com/media/DxO9HGxWwAc_oab.jpg
 • @Husky
  ''Objawi wojnu Britanii i od razu się poddaj, będziesz pił ''Bawarskie jak w Japonii''
  Goebbels Wiecznie Żywy.

  Skoro już ten... artykuł znalazł się na czołówce, warto też wspomnieć jak budowano Imperium Brytyjskie i ile ofiar to za sobą pociągnęło.
  Powstanie 'przytulnych państw Europy': podczas rządów brytyjskich w Indiach (1773-1947), w wyniku 14 głodomorów zmarło ponad 60 milionów ludzi. Główną przyczyną były wygórowane podatki, eksport żywności i polityka ''spalonej ziemi''.
  https://twitter.com/chipolletta/status/1086158326453424129
 • @Husky 10:27:31
  Pan Wrzodak potrafi pisać i pisze. Ty tylko kopiuj/wklej.
  Obawiam się, że jak nagle twoje wrzutki przestaną być widoczne to cię zwolnia.
  I co ty bidulku zrobisz?
 • @fretka 10:53:48
  Fretko

  tyle razy ja Cię prosił....
  teksty pisane cyrylicą to dla mnie chińszczyzna
  8-)))))
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:57:56
  Serio?
  Ponoć @Zawisza dziś nie ma dyżuru

  ps.

  //Pan Wrzodak potrafi pisać i piszę. Ty tylko kopiuj/wklej.//

  Dobry humor to podstawą długiego, szczęśliwego życia

  pzdr.
 • @fretka 10:53:48
  //podczas rządów brytyjskich w Indiach (1773-1947), w wyniku 14 głodomorów zmarło ponad 60 milionów ludzi. Główną przyczyną były wygórowane podatki, eksport żywności i polityka ''spalonej ziemi//

  Nade wszystko ideologii.Główną przyczyną plag głodu na terytorium Imperium Brytyjskiego była ideologia. Albowiem angole byli i są pionierami ideologii depopulacji

  https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Robert_Malthus
 • @Husky 10:44:27
  Ja bym wkleił w muszlę i szczał oraz srał na nie. To byłaby taka moja żałoba. Ten cyrk to ja ma głęboko w dupie. On w Chinach dawno byłby skazany za łapówki i byłaby czapa z konfiskatą całego mienia.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 10:57:56
  Zaraz "bidulku" :)

  Za parę dni będzie faktycznie dział "Co piszą inni" i admini będą zobowiązani tam umieszczać jedynie fragmenty wpisów innych autorów wraz z linkiem.

  Tak więc taki wpis zostanie skrócony. Każdy sam sobie doczyta resztę...
  Tyle, że to nie dyskredytuje takiego wpisu. Sama zamierzam tam wrzucać ciekawe wpisy z innych portali... może niekoniecznie z NB :)))

  A Husky? Jestem przekonana, że da radę pisać o wielu sprawach w swoim imieniu jedynie posiłkując się cytatami (nie więcej niż 20% wpisu)
  To w końcu nie jest trudne, może bardziej pracochłonne jedynie...

  Pozdrawiam
 • @Husky
  Preferencje wyborcze kibiców w Polsce. W górę Wolność i Narodowcy! Kukiz – dramat… Preferencje wyborcze kibiców w Polsce. W górę Wolność i Narodowcy! Kukiz – dramat…
 • @Astra - Anna Słupianek 11:12:36
  Oczywiście, że to będzie bardzo ważna zakładka i już nie mogę się doczekać.
  Co do zdolności pieska to zobaczymy...
  Niech się wykaże :))
 • @Husky 11:06:24
  Dziś ma twoja przyjaciółka z USA. Ale nawet ona wkrótce nie będzie Ci mogła wiele pomóc.
  Psikle...
 • @Husky 10:44:27
  Na tym zdjęciu Adamowicza - ma on bardzo silnie zaznaczoną linię szczęścia, co wskazywałoby na powodzenie w przedsięwzięciach, i krótka linię życia.

  Ot, taka ciekawostka.
 • @Husky 11:02:09
  A czy to jest ważne?
  Wiesz,to jak w tej anegdocie.
  Pewnemu blogerowi podczas wojny informacyjnej urwało wacka i został tylko wytatuowany napis "OŚĆ'' od ''KLIKALNOSĆ''.
 • @Husky
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/like_osrodek_nczas.jpg
  Dość walki z Polską i patriotyzmem! Wspierajmy działanie Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu. Cenzura, lewacka propaganda, promocja dewiacji – chyba każdy użytkownik m.in. portalu Facebook zauważył, jak prawicowa myśl i postawy patriotyczne są usuwane bądź odsuwane w kąt „internetu”. Aby temu zapobiec powstał internetowy profil Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, który z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę.
  „OMA” to oczywiście bezpośrednia odpowiedź na szkalujący prawicę Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który wielokrotnie doprowadzał do usuwania patriotycznych profili czy też blokowania publikacji mediów o prawicowym charakterze.

  https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/50016827_853824724963133_3760876786913640448_n.png?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=5ac17dcee305c4eee404bc01e0c1dfb7&oe=5CC805B9


  Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu jako facebookowy profil rozpoczął w lutym 2018 roku i z miesiąca na miesiąc rośnie w siłę, stale zdobywając nowych fanów. Obecnie jest to ponad 5 tysięcy osób, które aktywnie włączają się w wyszukiwanie treści o charakterze antypolskim.

  https://www.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/videos/587598384995433/
  Z serii: "ludzie KULTURY III RP".
  Adrian Rzetelski, wiceprezes zarządu poznańskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich (ZASP), obrońca demokracji, FB profil otwarty.


  Co bardzo ważne, oprócz filmów czy też obrazków, znajdziemy tam bardzo poważne, dokładne analizy sytuacji geopolitycznej. Ze swojej strony polecić możemy chociażby tekst autorstwa Reduty Dobrego Imienia Polski pt. „Kraj nienawiści” jak niemieckie media przedstawiają Polskę po ataku na Adamowicza”. Jako redakcja zachęcamy wszystkich do polubienia profilu Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu oraz aktywnego uczestnictwa i wymiany poglądów. Aby was przekonać publikujemy jeden z najnowszych filmów udostępnionych na profilu pt. „HEJT STOP”, odnoszący się do hucznie ogłaszanej walki z mową nienawiści.

  https://www.facebook.com/OsrodekMonitorowaniaAntypolonizmu/videos/2051712914905765/
  Źródło: Facebook.com / Wolnosc24.pl


  Ps...Bardzo się cieszę, że lewackie i żydowskie ścierwo też będzie po mordach obrywać. Im więcej osób odwróci się od zawszonego lewactwa (uświadamianie też jest bardzo ważne), tym większa szansa na powrót do normalności. Pokłosie nazywania maszerujących patriotów w dzień niepodległości neonazistami czy faszystami znalazłem w Internecie w postaci różnych pożytecznych idiotów. Nawet spotkałem się z wyzywaniem PiS od nazistów przy akompaniamencie kłamstw pani Hanny Lis na Human Rights Watch odnośnie stacji TVP, która zapewne już nigdy nie wypłaci jej przepłaconego honorarium.
 • @Astra - Anna Słupianek 11:12:36
  //To w końcu nie jest trudne, może bardziej pracochłonne jedynie...//

  Zostałem trafiony w czułe miejsce.
  Nie należę do pracoholików, a lenistwo to moje hobby
  Dziękuję za komentarz
  Pozdrawiam
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:25:51
  se dam rade,se
  8-))))
 • @Husky
  Wszystkie media pogrzało. Santo subito dla Owsiaka i zamordowanego. Szkoda, że partia rządząca nie zaczęła od repolonizacji mediów. To co się widzi i słyszy to jeden obłęd. Zamordowany prezydent miasta. Ale prezydentów miast w Polsce jest wielu. Adamowicz nie był wybitnym i nie kryształowym. Więc komu zależy na robieniu ludziom wody z mózgu? Jedynie Jarosław Kaczyński zachował się naturalnie czyli złożył kondolencję i tyle!
 • @Husky ma ta druga co dziedziczyć oto ile za to uzbierał.
  Przypomnę, że przed laty prezydent Adamowicz sprzedał większość, bo 74,99 proc. udziałów GPEC niemieckiej firmie komunalnej spółce Stadtwerke Leipzig z Lipska za 183,85 mln zł. Grupa GPEC to kura znosząca złote jajka. Sprzedaży tej strategicznej firmy dla miasta od samego początku sprzeciwiali się gdańscy radni. Teraz udziały w niej chciała odkupić od Niemców udział w niej Polska Grupa Energetyczna. Okazuje się, że Niemcy nie sprzedadzą ich nawet za 800 milionów złotych, taką bowiem sumę zaproponowała im PGE.

  Niemcy kupili większościowy pakiet GPEC za równowartość 42 mln euro. To mniej niż wyniosła dywidenda dla Lipska z czterech ostatnich lat. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że przewodniczącym Rady Nadzorczej GPEC Stadtwerke Leipzig, jak obecnie zwie się spółka, jest… Paweł Adamowicz. Zainkasował z tego tytułu ładną sumkę – ponad 900 tys. złotych.Zasiada też w radzie GPEC urzędniczka Iwona Bierut, dyrektor w gdańskim magistracie, przed laty zaangażowana w negocjacje ze Stadtwerke. Ze strony Stadtwerke Leipzig w skład rady wchodzi Norbert Menke, Johannes Kleinsorg i Volkmar Mueller, jeden z liderów holdingu LVV. Rogalla w radzie zastąpił Andreas Kühnl.

  Jak informuje Głos Gdyni, gdańszczanie w tym roku zasilą komunalne usługi w Lipsku kwotą 14,4 milionów euro. Tyle uzyska komunalna Stadtwerke Leipzig GmbH (część komunalnego holdingu LVV Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH) „czystej” gotówki z dywidendy. Tak zyskownej firmy nie warto sprzedawać.

  Trzeba przyznać, że Adamowicz ma głowę do interesów, a przy tym z innej perspektywy należy spojrzeć na jego zauroczenie Niemcami i gotowość do podporządkowania polskich interesów Niemcom.”
 • @kula Lis 68 12:03:12
  Dlatego dziś ją nie mam żadnej żałoby
  żadnej żałoby
  zero

  https://pbs.twimg.com/media/DxQfRSJX4AAt4dL.jpg
 • @Husky
  Adamowicz za życia nie był święty. Cejrowski jedzie na ostro: „Śmierć Adamowicza jest celebrowana jakby zmarł Stalin”( po śmierci Stalina także aresztowano u nas ludzi z uśmiechem na ulicach i wysyłano do gułagów. To samo było po śmierci Kim Dzonga z tymi co nie płakali. Teraz ponownie u nas to samo). Wojciech Cejrowski, znany podróżnik będący na cenzurowanym w TVP za przypomnienie, że Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za mordowanie nienarodzonych dzieci w Polsce, odniósł się do istnej celebracji śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przypomina, że „za życia święty nie był”. Gdy Afgańczyk ugodził nożem ciężarną Polkę zabijając jej dziecko, nie było żałoby, jest cisza. A śmierć Adamowicza jest celebrowana jakby zmarł Stalin – wszyscy zobowiązani płakać. Adamowicz za życia nie był święty, więc czemu teraz robi się z niego świętego? – pyta podróżnik na swoim blogu. Fakty takie, że Adamowicz był okropnym typem jako prezydent Gdańska. Toczą się śledztwa w jego sprawach i mam nadzieję, że będą dokończone. Od lat czytamy o układach, machlojach, o mieszkaniach, o kłamstwach na temat tego ile ich ma i skąd się wzięły… Cała masa szlamu, a teraz nagle “wielce szanowny”, bo go zadźgali? podkreśla Cejrowski. Więcej pod linkiem

  https://nczas.com/2019/01/17/adamowicz-za-zycia-nie-byl-swiety-cejrowski-jedzie-na-ostro-smierc-adamowicza-jest-celebrowana-jakby-zmarl-stalin/

  Ps..Ma racje. Dlaczego jest celebrowana? Bo ma być przykładem na faszyzm i antysemityzm w Polin. Żydzi i Dojczland już przebierają nóżkami.. aj waj! Ta celebracja to wyraz obleśnej hipokryzji, gloryfikacji zła – upadek moralny, wyraz zupełnej degeneracji. Pamiętam jak na Krakowskim Przedmieściu śmieciarki sprzątały jeszcze płonące znicze, jak skrzętnie sprzątano świeże kwiaty..Porównajcie te dwie żałoby i zacznijcie myśleć. Obudźcie się. Żydowinka, prof. Barbary Engelking-Boni podpowiada wszystkim gamoniom różnicę:
  „Dla Polaków śmierć to była kwestia biologiczna, naturalna, śmierć jak śmierć. Dla żydów to była tragedia, dramatyczne doświadczenie, metafizyka”.

  A teraz sobie popatrzcie i zapamiętajcie: kto celebruje metafizyczną śmierć tego „stalinka” jest albo żydem albo przygłupiastym i przestraszonym szabas-gojem i do niczego się nie nadaje.
  Wyklucza się z narodu Polaków.
 • @Husky
  SANTO SUBITO.....SANTO SUBITO.....internet nie zapomina 1) https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/CBA-zatrzymuje-deweloperow-majacych-korumpowac-prezydenta-Gdanska-n126633.html

  SANTO SUBITO........2) https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/526635,pawel-adamowicz-prezydent-gdanska-i-jego-majatek.html
 • @Astra - Anna Słupianek 11:12:36
  "A Husky? Jestem przekonana, że da radę pisać o wielu sprawach w swoim imieniu jedynie posiłkując się cytatami"
  Raczy Pani żartować, czy to tylko literówka?
  Pewnie literówka i powinno być:
  "da radę pisać o wielu sprawach SAMODZIELNIE...
  (a nie: "w swoim imieniu" - zadaniowiec nie ma swojej wizji/myśli/pomysłu tylko przekazuje te które zostały mu polecone do przekazania przez płatnika/mocodawcę) :))
 • @kula Lis 68 12:09:44
  Policja aresztowała sprawcę odpowiedzialnego za oblanie czerwoną farbą pomnika św. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.
  Wandal okazał być się POstępowcem startującym z list Koalicja Obywatelska, walczącym o wolność, równość, miłość, tolerancję...

  Zdziwieni?

  https://pbs.twimg.com/media/DxJIOAfWwAADR6I.jpg
 • @Hades 12:12:13
  Ty bloger !!!!
  A Ty wywiesiłeś już w oknie zdjęcie świętego?
 • @Hades 12:12:13
  TVN stał się stacją katolicką od kilku dni.
  Dzisiaj od rana Msza.
  Cuda Panie.

  Co się wam lemingom hadesie stało
  Wy chore jakie czy cuś
 • @kula Lis 68 12:09:44
  Kolejny tasiemiec wklejany w kilku tematach (bo widzę go chyba już któryś raz)
  REGULAMIN:
  ZASADY PUBLIKOWANIA TREŚCI:
  4. Zabronione jest publikowanie treści lub innych materiałów w Serwisie, których jakimkolwiek elementem byłyby, w szczególności:
  g. (...) treści stanowiące powielenie treści już istniejących (...)
 • @Husky 12:15:15
  Jestem nie wierzący w pierdoły bez ładu i składu
 • @Hades 12:21:36
  Cierpisz na HaDeEs
 • @Hades 12:19:35
  Jak założysz swojego błoga to tam zamieścisz sobie takie "uwagi"
  A jak ci tu nie pasuje to....... wypad
  Panimaju
 • @Husky 12:23:52
  Wręcz przeciwnie.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 23:23:10
  "To Kaczelnik darł mordę na Majdanie a nie Tusk.
  Czy może się mylę?"

  Pytanie: czy wiesz dlaczego Tusk nie "darł mordy" na Majdanie a "Kaczelnik" darł?
  Udziel sensownej odpowiedzi na to pytanie.
 • @Husky 12:26:03
  "Panimaju"
  Co to znaczy? Nie znam "hiszpańskiego"
  Czy to gwara z Twoich stron? (albo mocodawców czy idoli) :))
 • @Hades 12:43:34
  A tak twoja szczujnia T.Lisa Newsweek o Adamowiczu pisała...
  Wiedzieliscie wcześniej ????
  Odpowiesz?

  https://pbs.twimg.com/media/DxK7e_sW0AASZde.jpg
 • @Husky
  Skandal! Sikorski porównuje bohaterów z Narodowych Sił Zbrojnych do Bandery: Są czczeni nie za to, że mordowali żydów. https://wpolityce.pl/polityka/430192-skandal-sikorski-porownuje-polskich-bohaterow-do-bandery


  Ps..Kolejny po J.Karskim renegat atakujący Polskę i Polaków! Żydówki wpadły w oko i podziurawiły mózgi? NSZ walczył z okupantami Polski i ZDRAJCAMI. Żydzi Polaków mieli gdzieś mimo, że tu korzystali z gościny a do Sowietów i Niemców pałali miłością i donosili na Polaków to spotykała ich kara. Poniał? No i wymień jaką to heroiczną bitwę stoczyła UPA, poza zarzynaniem bezbronnych kobiet, dzieci i starców?

  Nasuwa się pytanie dlaczego Sikorski chodzi sobie jeszcze wolno, szkaluje, pluje, publicznie kłamie krzycząc rasistowskie obelgi i nic. Gdzie prokuratorzy, gdzie Ziobro, gdzie taki ostry i odgrażający się Brudziński? Po dziś dzień żaden żyd nie został ukarany za wydanie na śmierć żydów, jeżeli twierdził, że zrobił to, by ratować siebie. (Prawo to również zostało usankcjonowane przez państwo Izrael w 1950 r.) Ignorancie i stalinowska propagando, oddaj dom który zajumałeś Polakom, szmalcowniku ...A manipulowanie historią to klucz lewactwa z jakiego się wywodzisz!

  https://www.wsensie.pl/polska/29290-haniebne-slowa-sikorskiego-upa-to-ekwiwalent-zolnierzy-wykletych-zebrowski-to-przykre-ze-byly-minister-tak-prostacko-wpisuje-sie-w-argumentacje-ludobojcow
 • @Husky
  Prawda to, że wuj Anne był policjantem w getcie .Bo widzisz czasami tak jest, że gówno wypływa na wierzch.
 • @kula Lis 68 11:31:38
  https://www.salon24.pl/u/zawodaktor/927182,hr-672
 • @Husky
  Major (Szmul) Stanisław Ostwind-Zuzga ps. "Kropidło", "Bolesław", najwyższej rangi dowódca pochodzenia żydowskiego w polskiej konspiracji (NSZ) w czasie II WŚ, zasłużony patriota, zamordowany przez komunistów, Porucznik Jerzy Karwowski szef PAS Okręgu Bałtyk NZW, uratował w swoim gospodarstwie około 40 żydówek. Brygada Świętokrzyska NSZ wyzwoliła w 1945 roku obóz koncentracyjny w Holiszowie a tam setki Polek i żydówek. Aleksander (Eliasz ) Szander ps."Dzik"dzielny żołnierz NSZ w oddziale mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps"Ząb". Doktor Juda (Juliusz) Kamiński "Skorek", "Migoń" ciężko ranny w rękę w 1944 roku w walce z Niemcami, itd. itd. - więc się pytam Sikorskiego, jeżeli tylu żydów walczyło w NSZ, to jak to możliwe, że jednocześnie ich mordowano?
 • @35stan 12:41:52
  Pewnie dlatego, że wyznaczyli Kaczelnika a Donald dostał inne zadanie.
  Czy to jest takie ważne?
 • @Husky nawet OTUA DAŁ GŁOS.
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY181MTNhNC9wLzIwMTkvMDEvMTkvODI1LzQ4Mi81ZmU0ZDQ3MjE0Mjg0MWE4OWY2YTY0ZjY4M2JlMGVjYS5qcGVn.jpeg

  Wałęsa o śmierci Pawła Adamowicza: Mamy u władzy Kaczyńskiego. Zachowuje się jak łotr. Pośrednio spowodował to nieszczęście(SIC!) powiedział w rozmowie z „Super Expressem” były prezydent Lech Wałęsa, odpowiadając na pytanie, dlaczego Paweł Adamowicz zginął.
  https://wpolityce.pl/polityka/430239-lech-walesa-kaczynski-posrednio-spowodowal-to-nieszczescie

  Ps.. Komentarze zablokowane, cenzura zamknięcie ust!
 • @kula Lis 68 13:08:41
  To był MORD POLITYCZNY ale na zlecenie PO.
  Zrobili sobie Męczennika.
  Oni wiedzieli wcześniej!
  Prokuratura powinna to zbadać!
 • @kula Lis 68 12:57:02
  Czy PO pośmiertnie zrehabilituje Pawła Adamowicza i przyjmie go do POKO? Czy PO rozliczy Schetynę za falszywą decyzję o wykluczeniu go z PO? Czy tylko będą lali krokodyle łzy z Tuskiem na czele?
 • @Husky
  Korwin-Mikke przypomina: Adamowicz został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Oskarżenia PiSu mógł traktować rytualnie. Został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Gdy wyłamał się z wierności PO posypały się oskarżenia napisał na Twitterze Janusz Korwin-Mikke, pisząc o śp. Pawle Adamowiczu. Polityk przypomniał, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna krytykowała Adamowicza, kiedy ten zdecydował, że wystartuje w wyborach na prezydenta Gdańska wbrew PO. Został zaszczuty przez byłych przyjaciół. Gdy wyłamał się z wierności PO posypały się oskarżenia że ma niezliczone afery, że wyląduje w więzieniu, że jest (p. Jarosław Wałęsa): „Mechanizmem niszczącym”: Oskarżenia PiSu mógł traktować rytualnie. A te: bolą! czytamy.

  Ps...Jeżeli to był mord polityczny to kto zyskuje? Widać, że opozycja. Zyskali swojego męczennika a pozbyli się człowieka zamieszanego w Amber Gold. Ostatnio jego drogi z PO rozeszły się. Obawa że sypnie?
 • @35stan 13:01:26
  "Paweł padł ofiarą klimatu przemocy i nienawiści, przeciw któremu był zaangażowany, czyniąc ze swego miasta wzór gościnności i współuczestnictwa wbrew populistycznemu kursowi swego kraju" – podkreślił burmistrz............ Palermo na Sycylii
 • @kula Lis 68 12:57:02
  Wczoraj PJK odwiedził grób pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich na Wawelu.

  Nie było blokady dostępu i wyzwisk.

  Może pojechali na "pielgrzymkę" do Gdańska.
 • @kula Lis 68 12:57:02
  Chciałbym zobaczyć jak Michnik i Lis przyjmują komunie
 • @Husky niebawem beatyfikacja przestępcy i złodzieja bo nawet
  Papież Franciszek przesłał kondolencje bliskim śp. Pawła Adamowicza. Przekazał im również różańce. Po rozpoczęciu mszy pogrzebowej prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, metropolita gdański abp. Sławoj Leszek Głódź przekazał rodzinie prezydenta kondolencje od papieża Franciszka. Papież przekazał różańce rodzicom prezydenta, małżonce Magdalenie, córkom Antoninie i Teresie oraz bratu Piotrowi. Ps.. Komentarze zablokowane. Cenzura, czyli zamknięcie ludziom ust. Pytam więc tu: czy lewak i przechrzta Jezu-icki Franuś wszystkim pomordowanym przez mafie, lewactwo nachodźców czy chrześcijanom mordowanym codziennie na świecie składa kondolencje modli się i rozsyła różańce?
 • @Husky
  Farsy ciąg dalszy z pospolitego złodzieja, łapownika robi się wręcz bohatera narodowego. Tych telewizyjnych przekazów nie da się już bez nerwów oglądać i słuchać. Także oglądać gęb faryzeuszy przedtem go opluwających a teraz w żałobie piejących nad nim peany. Tfu, rzygać się chce, ja ten cyrk czczę pijąc żytniówkę i plując na ekran.
 • @Husky 13:18:54
  Chyba tylko dlatego. Jutro zacznie się plucie na niego bo nie był na pogrzebie.
 • @Husky 13:16:01
  Pośmiertnie to już mogą przyjąć, na człónka czyli honorowego chuja bo już im nie zagraża, to kwestia paru dni, zobaczysz.
 • @Husky 13:11:43
  "To był MORD POLITYCZNY"
  I widzisz jak ty judzisz?
  Skąd wiesz, że polityczny? Zachowujesz się dokładnie tak jak totalniaki.
  PiS PO jedno zło.
 • @kula Lis 68 13:30:42
  Mam nadzieję że nasz "admin" po powrocie, zrobi nam tu jakieś sprawozdanie z pogrzebu
  Będziemy mieli info z pierwszej ręki
  A i notkę jakąś strzeli
  8-)))))))))))))
 • @kula Lis 68 13:32:58
  Czekam na Odę do radości na pogrzebie.
 • @Husky 13:18:54
  Ile kosztowały Polaków te odwiedziny?
 • @kula Lis 68 13:32:58
  Tymczasem w kościele w Gdańsku podczas pogrzebu
  Przyszli rozdzielać kościół od państwa

  https://pbs.twimg.com/media/DxRUlWOWsAAtT7k.jpg


  cyniczne qrwy !!!
 • @Husky 13:38:46
  Agnieszka S. pojechała na pogrzeb?
 • @kula Lis 68 13:32:58
  Czy Prezydent OTUA ma koszulkę pod płaszczem?

  https://pbs.twimg.com/media/DxRVYe1WsAEF-zS.jpg
 • @Husky 13:39:46
  Ja bym tak się nie nabijal Husky, w końcu twój prezydent i twój premier pojechali na pogrzeb.
 • @kula Lis 68 13:32:58
  Gdy opluwano i kpiono ze śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to nikt nie mówił głośno o mowie nienawiści.
  A dziś?
  Wystarczy ośmielić się zauważyć, że Adamowicz nie był człowiekiem bez skazy i już jesteś "hejterem".

  Dosyć mam już tej obłudy i podwójnych standardów moralnych stosowanych przez wszelakich POyebów i totalnej szczujni
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 13:45:29
  Tak pojechał i pokazał jak się ma katolik zachować podczas mszy.


  https://pbs.twimg.com/media/DxRVdzNXgAAc5X_.jpg
 • @Husky 13:43:20
  Ma trochę widać choć płaszcz zapięty. Mam jeszcze sokole oczy..
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 13:42:57
  Odwołano loty
  Obiecała być
  Przykre
 • @Husky 13:47:51
  I masz policję w domu. Która nawet napisze, że w domu u siebie byłeś pod wpływem, nietrzeźwy. Ot jakich czasów się doczekaliśmy, czego nawet za komuny milicja czy SB nie robiła, i to niestety za PiSu, przykro mi to pisać. To jak i uleganie banderowcom(1.5 mln Kresowiaków) i żydom narodowego elektoratu im nie przysporzy, wręcz odwrotnie. A do sondaży podchodzę sceptycznie.
 • @Husky 13:20:13
  //Chciałbym zobaczyć jak Michnik i Lis przyjmują komunie//

  Możesz nawet zobaczyć jak udziela komunii https://www.parafiawapienica.pl/pliki/451.pdf
 • @Husky 13:39:46
  Ja także!
 • @ikulalibal 13:58:05
  Mnie chodzi o tego ścierwojada Tomusia z LissWeekaa
 • @Hades 12:19:35
  Pierdol się, poniał?
 • @kula Lis 68 14:00:01
  TVN24........Chrześcijański głos w Twoim domu.
  8-)))))

  U mnie na obiad... gołąbki nadziewane....... mową nienawiści.
 • @Husky 14:06:35
  Ja dziś mam karpia tym samym nadziewane, jutro nomen omen bez podtekstu kaczuszkę tym samym. Smacznego, kolego.
 • @kula Lis 68 14:11:00
  Smacznego
 • @kula Lis 68 14:11:00
  19 stycznia 2019
  ... po 3 latach wyjątkowo podłej nagonki na Kościół , Wiarę i Wierzących
  w Polsce skończyło się oddzielanie Kościoła od Państwa
  Pozostaje mieć nadzieję ...
  ... że już nigdy więcej to nie powróci
 • @Husky 13:51:27
  Zabrakło dla niego miejsca siedzącego?
  Donald się załapał :))
  A może na jakąś hostie się czai?
 • @kula Lis 68 13:58:04
  Macie swoją "dobrą zmianę"...
 • @kula Lis 68 14:11:00
  Barbara Nowacka ,Jerzy Urban,Dariusz Kosiur siedzą w domu i oglądając Bazylikę pełną władz rządowych i Prezydentów przeżywają katusze.
  Ten kto powróci do wojny ...
  z Kościołem , Wiarą i Wiernymi
  po 19 stycznia 2019 sam sobie wystawi świadectwo hipokryzji

  https://pbs.twimg.com/media/DxRoQpSXcAAHCd9.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DxRoREzX0AAhP4q.jpg
  https://pbs.twimg.com/media/DxRoQPpWoAAmhxL.jpg
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:19:36
  Jak mówił miszcz PBK: "Prezydent gdzieś .....pójdzie i wszystko może się zmienić...."
 • @Husky 14:27:35
  Ty też przeżywasz katusz
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 14:30:04
  Wrecz przeciwnie,humor mi dopisuje,
  pzdr.
 • @Husky
  Te słowa Jacka Bartyzela o pogrzebie prezydenta Gdańska wielu zaszokują. Czy profesor czegoś nie zrozumiał, czy może ma rację? Prof. Jacek Bartyzel postawił kilka tez, które w powszechnej niemal atmosferze żałoby w Polsce mogą się wydawać niemal szokujące. Emocje nie zwalniają jednak od racjonalności.

  „Z najwyższą niechęcią i ja zabieram głos w sprawie mordu na śp. Pawle Adamowiczu” – pisze znany historyk idei, Jacek Bartyzel. Niegdyś współzałożyciel w czasach komunizmu (razem z Aleksandrem Hallem) Ruchu Młodej Polski pyta, czy powinno się chować Pawła Adamowicza, uwikłanego w politykę często niezgodną z nauczaniem Kościoła, w katolickiej bazylice. Dalej stwierdza:

  1. Tragicznie zmarłemu należy się nasza modlitwa o miłosierdzie Boskie dla niego i jego zbawienie, zwłaszcza, że nie miał możliwości odbycia przed nagłą i niespodzianą śmiercią spowiedzi, zaś jego rodzinie i bliskim – wyrazy współczucia.

  2. Odejście z tego świata w takich okolicznościach i w kwiecie wieku budzić musi żal i gniew, a majestat śmierci wymaga szacunku i powściągliwości, niemniej nie usprawiedliwia to apoteozowania zła, które zmarły czynił, zwłaszcza, że miało ono skutki i wymiar publiczny.

  3. Zawód polityka zawsze był, jest i będzie zawodem podwyższonego ryzyka, ponieważ „bycie na świeczniku” jak piorunochron ściąga na siebie złość, a zwłaszcza zawiść ludzką; jednakowoż ryzyko to, w porządku wyższej, nie zawsze dla nas zrozumiałej, sprawiedliwości stanowi ekwiwalent przywilejów, honorów i zaszczytów związanych ze sprawowaniem rządów, czyli tym co pospolicie nazywa się „rentą władzy”.

  4. Mord na prezydencie Gdańska był indywidualnym aktem pospolitego zbrodniarza, w dodatku chorego psychicznie. Próby nadawania mu znamion „mordu politycznego” oraz obciążania kogokolwiek moralną i polityczną odpowiedzialnością za jego dokonanie są nikczemnością zasługującą na bezwarunkowe potępienie i tylko eskalują klimat wojny domowej, w której od lat pogrążają naszą ojczyznę dwie partyjniackie sitwy, w istocie niewiele się od siebie różniące.

  5. Do odpowiedzialności prawnej, oprócz bezpośredniego sprawcy, winien zostać pociągnięty organizator imprezy winien skandalicznego braku jej zabezpieczenia.


  https://nczas.com/2019/01/19/te-slowa-jacka-bartyzela-o-pogrzebie-prezydenta-gdanska-wielu-zaszokuja-czy-profesor-czegos-nie-zrozumial-czy-moze-ma-racje/


  Ps..Dokładnie tak, nic dodać nic ująć taka jest prawda. Tak to jest jak jedni drugim chcą zrobić na złość. Tylko że, niestety naszym kosztem odbywają się te wierchuszkowe jasełka. Stop hipokryzji!
 • @Husky poza tematem, dlatego, że to u ciebie się dzieje..nie miałbyś szans!
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/policja_homo_gay_Wielka-Brytania_nczas-2-1.jpg
  Uwaga Polacy na Wyspach! Jest robota w policji. Tylko trzeba zostać murzynem albo biseksualną lesbijką! Brytyjska drogówka – British Transport Police organizuje warsztaty dla tych, którzy chcieliby wstąpić w jej szeregi. Udział w nich brać mogą tylko kobiety, murzyni, albo przedstawiciele mniejszości etnicznych. Biali mężczyźni wykluczeni.

  Brytyjska policja od dawna jest awangardą multikulti. Głównym zmartwieniem jej szefostwa jest walka o różnorodność.

  British Transport Police rekrutuje tych, którzy chcieliby wstąpić w jej szeregi o organizuje dla nich specjalne warsztaty. Policjantami drogówki nie mogą zostać jednak biali mężczyźni. Nabór skierowany jest do kobiet, murzynów i przedstawicieli mniejszości etnicznych. Całość pod linkiem https://nczas.com/2019/01/19/uwaga-polacy-na-wyspach-jest-robota-w-policji-tylko-trzeba-zostac-murzynem-i-biseksualna-lesbijka/


  Ps.. Wystarcz powiedzieć jestem ciemny jak murzyn i jestem pedałem. Albo jestem lesbijka uwięzioną w ciele mężczyzny, czy to wystarczy? No ale jaki problem Kargul z Pawlakiem zrobiły ze świni dzika to i na murzyna pewnikiem znajdzie się jakiś sposób, swoją drogą niezły cyrk tam mają nawet jakby mi dopłaciły tobym tam nie pojechał mieszkać. Niech zdychają skurwiele razem z tą swoją zboczoną wyspą. Stróż prawa powinien przynajmniej robić dobre wrażenie posturą. Natomiast jak się dla ideologii zatrudnia w policji kobiece krasnoludki wielkości Kylie Minogue (155 cm), to nie dziwne, iż większość złoczyńców się ich nie boi.
 • @Husky 13:51:27
  "pojechał i pokazał jak się ma katolik zachować podczas mszy"
  To że Twój "prezydent" stoi gdy reszta siedzi na ławach nie oznacza że jest wielkim katolikiem a to, że wszyscy dookoła mają go za nic i figuranta i dlatego nikt nie ustępuje mu miejsca :))
 • @Hades 15:18:17
  O! Hades jakiś czerwony się zrobił...
  Będzie się działo :))
 • @kula Lis 68 14:02:33
  "poniał"
  Ta sama gwara co cziłały - sąsiedzi, czy jeden funkcyjny i dwa nicki?
 • @Husky oto obraz zidiowaciałego lewactwa za którym tęskni tu niejaki lewak 24 letni ze Szwecji Grunholz i nie tylko on.
  Lewacy mają nowych idoli. „Wspaniała” akcja francuskich ekologów. Wysterylizowali się, by „ocalić świat”. Francuska wersja lewackiego portalu VICE opublikowała wielki reportaż o „zbawcach świata”. Bohaterami jest m.in. para, która dla dobra planety i ludzkości postanowiła się wysterylizować.

  https://nczas.com/2019/01/19/lewacy-maja-nowych-idoli-wspaniala-akcja-francuskich-ekologow-wysterylizowali-sie-by-ocalic-swiat/


  Ps..Bardzo dobra wiadomość, neomarksistowskie lewactwo na własne życzenie dąży do samodestrukcji. Absolutnie popieram akcję lewaków, by się nie rozmnażali i więcej już nie przekazywali swych genów. A teraz reszta z nich niech zrobi to samo! Pochwalam ratowanie świata tym lewackim sposobem, lewaków powinno się sterylizować żeby zaraza się nie mnożyła, lewaczki można zostawić w spokoju bo ich i tak nikt normalny nie tknie. Ja zaleciłbym od razu eutanazję. Skoro uważają, że ludzkość (którego są częścią) jest takim ciężarem dla planety Ziemi/Gai, to powinni wybrać bardziej radykalny sposób na niezatruwanie przez swe istnienie planety. Wycieczka do Iraku, w miejsce kontrolowane przez ISIS by im to ułatwiła. Matka Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Przeżyła nie jeden deszcz meteorytów, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, zmianę biegunów, zlodowacenia, pustynnienia itd. To przeżyje również francuskich ekologów.
  PsII..Przecież wazektomia jest odwracalna, tak więc znowu lewaki robią show. Nie wiem tylko co zrobiła ta Florence. Musiałaby sobie zrobić histerektomię (nie od histerii tylko od wycięcia macicy by pozbyć się jajeczek) .. ale pewnie tego nie zrobiła bo każdy tylko w tym zoo udaje idiotę… prócz samobójców ale z nimi się ciężko rozmawia.
 • @Husky 14:06:35
  "U mnie na obiad... gołąbki nadziewane....... mową nienawiści."
  .
  Nie pisze się "gołąbki" tylko: GŁĄBY
  Powinno być:
  "U Ciebie na obiad... GŁĄBY nadziewane... mową nienawiści"
  Ale i tak nie wiem po co piszesz coś, co jest wiadome :))
  (aha... smacznego - ale spróbuj kiedyś innego nadzienia - już mówiłem: zmień karmę na mniej koszerną :)) )
 • @kula Lis 68 14:11:00
  "jutro nomen omen bez podtekstu kaczuszkę"
  No to jak "szef" się dowie - premia pójdzieee w p.....
 • @Hades 15:20:35
  Szansę by dr.Klich mógł ci pomoc, są mniej niż nikłe.
  Próba ponownego skręcenia zwojów mózgowych nikomu się jeszcze nie udała
 • @Hades 15:27:30
  Ja pisuję jako wolontariusz.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 15:21:26
  Awaria systemu - albo ktoś dokopał się do mojej starej legitymacji schowanej na strychu w kufrze z pamiątkami ze starych dobrych czasów :)
 • @Husky 15:29:11
  "Próba ponownego skręcenia zwojów mózgowych nikomu się jeszcze nie udała"
  Spokojnie. Nie poddawaj się - ważne że rodzina i prezes za tobą stoi...
  Przepraszam, powinno być: "PREZES, ..... jego kot, ...... długo długo nic ... i rodzina..."
 • @Husky
  Kolejny „wspaniały” pomysł. „Zdeanonimizujmy wypowiedzi w mediach społecznościowych i na forach”. Odpowiedź internautów mistrzowska. Od wielu dni trwa zmasowany atak na wolność wypowiedzi. Pretekstem jest oczywiście „mowa nienawiści” i „internetowy hejt”. Lewicowi politycy już dawno dawali znać, że jakąkolwiek krytykę będą określać tymi zwrotami.
  https://nczas.com/2019/01/19/kolejny-wspanialy-pomysl-zdeanonimizujmy-wypowiedzi-w-mediach-spolecznosciowych-i-na-forach-odpowiedz-internautow-mistrzowska/

  Ps..To się nazywa fachowo walka z wolnością słowa i optowanie za wprowadzeniem PRL-owskiej cenzury, a nie żadna walka z jakąś „mową nienawiści”. Trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Socjalistyczna lewacka patologia chce mieć ułatwione zadanie w porywaniu i osadzaniu oponentów w socjalistycznych obozach koncentracyjnych. Nienawiść sieją politycy i celebryci. Czy którykolwiek z nich został kiedykolwiek aresztowany? Czy kiedykolwiek Policja weszła do mieszkania któregoś z nienawistników? Oni nie są anonimowi oni są BEZKARNI. Lżą ludzi i z nich żyją. To obrzydliwe. Pozamykajcie polityków a heit zniknie, bo to oni są znienawidzeni: za obleśny fałsz, za pasożytowanie, za obrażanie ludzi. Guział, poczytaj wpisy Wałęsy, Hartmana, czy "wysublimowane" pełne jadu Tuska czy też innych jego kompanów. Odwal się pan od ludzi, zrób pan grzeczność i przysługę. Dla mnie jesteś pan skończony. Wystarczy zlikwidować kastę pasożytniczą jaką są politycy a nie trzeba będzie wprowadzać żadnych obostrzeń dla obywateli. Politycy są społeczeństwu absolutnie zbędni. Jedyną ich rolą jest życie na koszt tych, którzy rzeczywiście pracują. Więc wysłanie polityków do pracy zapewni dostawę tak brakujących rąk na rynku oraz zmniejszenie obciążeń fiskalnych pracujących. Ale debil nadwiślański i tak zagłosuje na tych, którzy mu ukradną 100 zł a potem oddadzą z tego 10 gr. I jeszcze będzie się cieszył, że coś od władzy dostał.
 • @kula Lis 68 15:30:03
  Rozumiem. Nie masz stałej stawki a "co łaska" - czy może z tego co krąży od lat i jest tajemnicą poliszynela: co ...aska" :))
 • @Hades 15:26:17
  Ciebie jakby nafaszerowali to nawet hiena by się tego nie tknęła
 • @Hades 15:37:30
  Ej żałosny pajacu
  Dowaliłem ci a ty co
  Spadaj dziadku leśny na drzewo
 • @Husky 15:47:33
  Dobra dobra, nie piszcz już, nie piszcz...
  Usiądź z wyciągniętymi łapkami i powiedź w prost: przepraszam, przegrałem, nie dam Ci MISTRZU rady, zlituj się i odpuść mi choć na trochę bo zaczynają się ze mnie zbyt mocno śmiać...."
  Jestem spoko ludzikiem i na ogół da się ze mną dogadać :))
 • @Husky
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/tv_program_mastrurbacja_nczas.jpg
  Hej TVN! Uczcie się i doganiajcie postępową Europę. Poranny program brytyjskiej telewizji o uczeniu masturbacji 8-letnich dzieci. TVN od dawna lansuje postępowe wzorce zachowań co oznacza nachalną promocję dewiacji seksualnych, LGBTVN i czego tam jeszcze. Jak już zacznie brakować pomysłów, to zawsze można podejrzeć jak to się robi w Europie pierwszej prędkości i tak jak brytyjska stacja nadać poranny program o masturbowaniu się 8-letnich dzieci. Oglądalność dla telewizji to najważniejsza rzecz więc dla jej wzrostu można zaprosić do udziału w programie np. dewianta, czy kretyna. Brytyjskiej stacji ITV udało się dwa w jednym więc zaprosiła na poranek i dewiantkę i jednocześnie kretynkę. Niejaka Kate Dawson przedstawiana jako ekspert od seksualnego zachowania postanowiła wytłumaczyć dlaczego to należy uczyć 8-letnie dzieci o masturbacji. Według niej dzieci w tym wieku powinny już nauczyć się o seksie, pornografii i „sprawianiu sobie przyjemności” [ TVN nie powinien przejmować się jednak głosem wstecznych, niewykształconych ciemniaków i zrobić swój własny program wzorem brytyjskiej ITV. Pani ekspert niczego sobie, ładna scenografia z kwiatuszkami w tle, mili państwo prowadzący kulturalną rozmowę. Jak znalazł na poranek TVN. Taki program mógłby mieć np. tytuł „Wstajesz i się masturbujesz”, albo jak się TVP zgodzi to „Masturbowanie na śniadanie”. Jak się dobrze zakręcicie to nawet Trzaskowski z Rabiejem zasponsorują.]  https://nczas.com/2019/01/19/hej-tvn-uczcie-sie-i-doganiajcie-postepowa-europe-poranny-program-brytyjskiej-telewizji-o-uczeniu-masturbacji-8-letnich-dzieci/


  Ps...Ja proponuję taki tytuł programu: "Gwiazdy i celebryci walą po lodzie"
 • @Hades 15:56:59
  Jeszcze chwila i nic wiecej tu nie napiszesz
  ok?
 • @kula Lis 68 15:58:58
  "Hej TVN! Uczcie się i doganiajcie postępową Europę. Poranny program brytyjskiej telewizji o uczeniu masturbacji 8-letnich dzieci."
  .
  W sumie to nie taki zły pomysł.
  U nas chwili obecnej w wielu przypadkach uczy tego (i wiele więcej) po cichaczu ksiądz gdzieś w zakamarkach plebanii - a jak jakaś dziewczynka zajdzie "wtedy" w ciążę to nie dość że się tego na ogół wyprze to jeszcze "odpowiedni ludzie" ją i jej rodzinę obszczekają wszem i wobec.
  Dobre posunięcie lisie.
  Macie swoją "Kurwizję tvPIS", "tvTRWAM przy kasie", i "radio co ma ryja" więc możesz bezpośrednio tam z tym uderzyć.
  Powodzenia
 • @Husky 13:42:04
  Ciekawe czy jak SBecy przechodzili kursy jak zachować się w kościele, jak się przeżegnać itp.? A Swetru wygląda jakby miał włos łonowy w gardle. Poproszę jeszcze o zdjęcia jak ta cała komuna przyjmuje na klęczkach komunię. To dopiero byłby cud a i lewica z błogosławieństwem antychrysta Franciszka miałaby swojego świętego jak się patrzy! I jak w Polsce może być dobrze? Kiedy pełno naokoło chorych na schizofrenie…
 • @kula Lis 68 15:58:58
  "Ja proponuję taki tytuł programu: "Gwiazdy i celebryci walą po lodzie""
  Uważaj bo podpadniesz szefowi.
  Bo ten "mały gościu" kogoś mi przypomina:
  http://mediumpubliczne.pl/wp-content/uploads/2017/02/Image00006-2.jpg
 • @Husky 13:43:20
  Mafijna sekto gdańska, ja sięm czujem jakby Stalin lub Kim zmarł uważany za pół "boga"!
 • @Hades 16:08:28
  "radio co ma ryja"
  wiec RYJU
  BAN

  WYPAD
 • @Husky 13:51:27
  Coraz nędzniej ryży ze szczękościskiem(Basedow daje znać o sobie, to stan przedśmiertny) z Bulem wyglądają, oby niebawem i oni nie zeszli bo cyrku będzie ciąg dalszy.
 • @Hades 15:38:57
  Chciałbyś mieć taką emeryturę jak ja, której raczej się nigdy nie doczekasz, no zarobki które na dziś mam w euro to także twe niedoczekanie bo nieosiągalne. Dlatego jestem wolontariuszem. Powtórzę Poniał? lub תפסתי את זה, habe es bekommen? Piszę, bo jest przerwa zimowa w nawigacji więc mam duuuużo czasu..
 • @kula Lis 68 16:08:56
  Problem to ma PiS, tam jest najwięcej żydów. Jak przyjmą komunię to rebe może się wściec...
 • @Husky 16:13:25
  Brawo! Gnać lewaka ateistę, oni powinni być chowani za lub pod płotem cmentarza jak zwierzęta bo to najgorszy ludzki sort.
 • @Husky 16:13:25
  Uuuuu...
  Nerwiki puściły?
  Myślałam, że jesteś większy fajter :)))
 • @Husky 07:28:16
  Jeżeli płacze za nim burmistrz Palermo, to znaczy, że ich i oba te miasta coś łączyło. Napiszę wprost: Mafia!
 • @Husky 08:02:10
  100/100! Brawo! Pzdr!
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:32:27
  Myślałam? To ty już gender? Od kiedy ty Grodzka? Czy obcięto ci przyrodzenie?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:30:35
  Une zawsze w rozkroku, przyjmą i nic im nie będzie, jeszcze rebe pochwali.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 16:32:27
  Mnie obrażać może.Dam sobie zawsze radę
  Ale pisanie o Radiu Maryja w ten sposób mogą tak robić tylko skończone debile.

  Stąd ban
  pzdr.
 • @kula Lis 68 16:31:18
  8-))))))))))
  No comment
 • @Hades 15:38:57
  Teraz nawet nie będę musiał dorabiać, chyba że dla relaksu, 25.01 wpływa duża gotówka za majątek na wschodzie, choć to mniej ile wyłudzają żydzi to da się rozsądnie wydając przez z 10 lat żyć bardzo dobrze + dwie dobre emerytury.
 • @Husky 16:39:35
  Nie żartuj...
  A czym różni się to radio od innych?
  Pomijając to, że jest czymś przydatnym dla ludzi starszych i chorych bo mogą razem się pomodlić, to niczym. Każdy kręci swoje lody.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 17:15:31
  To skrobnij coś o tych lodach, czekam.
 • @AgnieszkaS 08:43:36 Oj, Husky!
  No, no ... @AgnieszkaS & @Husky - na razie tylko komentują i popierają się wzajemnie?

  Niedługo już, kiedy post @Husky'ego znajdzie się na 1-nce, od razu będzie wiadomo, że dyżur ma admin @AgnieszkaS? Na razie bardzo śmieszne .. :D
 • @Husky SZOPKA POLITYCZNA DLA NAIWNYCH! Został skremowany jak Kulczyk.
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/piotr_adamowicz_bazylika_mariacka_nczas.jpg

  Polityczny taniec na grobie i agitacja z ambony? Brat Pawła Adamowicza wzywa do „aktywności obywatelskiej w tym ważnym roku dla naszego kraju” [VIDEO] Pogrzeb zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza stał się okazją do politycznej agitacji. Brat zmarłego wprost prosił „o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju”.

  Dzisiaj w Bazylice Mariackiej w Gdańsku panowała atmosfera kanonizacji zmarłego prezydenta Gdańska. Adamowicz, który oficjalnie popierał aborcję, był wychwalany nawet przez duchownych. Pojawiły się też wypowiedzi wprost nawiązujące do zbliżających się wyborów do europarlamentu i Sejmu.

  Wśród świeckich, którzy przemawiali z ambony, był Piotr Adamowicz, brat zabitego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. To myślenie długofalowe to między innymi to, że rok, w którym jesteśmy jest poniekąd rokiem ważnym i symbolicznym. Mam tu na myśli pamiętne wybory z 4 czerwca 1989 roku. Jest to także rok wyborczy. Paweł planował aktywność, aktywność obywatelską. Dziękuję za aktywność obywatelską w ostatnich dniach i proszę o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju. Dziękuję powiedział Piotr Adamowicz z ambony.

  https://twitter.com/twitter/statuses/1086621323617624067
  Źródło: twitter.com/nczas.com

  Ps..Pogrzeb lewaka i aborcjonisty Adamowicza to agitacyjna lewacka szopka wyborcza z Ambony! Tyle ludzi codziennie ginie, a tu tylko jeden jest gloryfikowany i to człowiek pospolity łapówkarz, złodziej który opluwał wiarę i kościół. Ciekawe czy to taka sama menda jak i braciszek..? O to rozpoczęła się kampania wyborcza! Ta msza nie była święta. Zakończyła się seansem agresji i piętnowania "nienawiścią" połowy narodu. Abp Głódź jest winny dopuszczenia zainicjowania w katedrze NMP w Gdańsku wojny antypolskiej, antykatolickiej. Kiedy się skończy ten chocholi taniec? Iluż to mamy jeszcze w tym naszym kraju buraków? Na czyjejś śmierci co poniektórzy budują swoją podejrzaną "świetlaną przyszłość"! A Schetyna, Adamowicze, Bodnar, i wielu innych niestety także i w PiS to jest pokłosie "Operacji Wisła" deportującej fundament UPA z Bieszczad na Ziemie Odzyskane.
 • @Husky 16:39:35
  No i antysemickie. W końcu Jony Daniels jest zaprzyjaźniony z o.Rydzykiem i jest członkiem rodzin Radia Maryja.
 • @AgnieszkaS 08:22:57
  " Zamiast na dół wysłałam tekst na górę."
  Zaiste, wielkim adminem jest Pani, wywyższając tekst jakiegoś półgłowka-wizjonera, okraszającego swój bełkot zdjęciem z KL...
  To, że Huski go wkleił, to normalne, i nie wymaga komentarza.
  A ponieważ się one pojawiły, i to w formie wzajemnej napierdalanki, to świadczy o dużym zapotrzebowaniu tego typu dyskusji na tym portalu.
  Powinna być Pani dumna...
 • @kula Lis 68 16:38:28
  Literówka a ty zaraz się podniecasz.
  Chciałeś mnie poderwać? :))
 • @Husky
  Mowa abp. Głódzia, to wzniosłe pustosłowie z precyzyjnymi, ledwo owiniętymi w stułę, kopami w jedną stronę, tych co to o walce klas nie mogą zapomnieć i tych co mniej kochają Polskę. Plus paskudne zestawienie Smoleńska z mordem w Gdańsku z podtekstem, że tam było to samo. A media które umieją czytać i bestsellery powinny nagłośnić książkę Sumlińskiego "Niebezpieczne związki D Tuska". Niech ludzie czytają i ocenią.
 • @kula Lis 68 17:38:58
  Takiemu dużemu chłopakowi mam tłumaczyć do czego służy propaganda?
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:09:21
  To był żart.
 • @Husky a nie pisałem? Pisał to także Wielgucki.
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2018/03/owsiak_wolnosc24.jpg
  Owsiak strzelił focha, ale już wraca. Ogłosił to tuż po pogrzebie Adamowicza. Wie, że teraz będzie nietykalny [VIDEO] Wszystko dzieje się zgodnie z przewidywaniami. Najpierw był „foch”, później lamenty i apele o powrót, a teraz Jerzy Owsiak już myśli… nad powrotem. Jak donosi PAP: „Dajcie mi chwilkę czasu powiedział w sobotę Jerzy Owsiak po pogrzebie prezydenta Gdańska. Był pytany o możliwość powrotu do kierowania WOŚP. Podkreślił, że słucha apeli w tej sprawie.”
  Jerzy Owsiak złożył w poniedziałek rezygnację z funkcji prezesa zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po tym, jak prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został śmiertelnie raniony nożem podczas niedzielnego finału WOŚP. Wiadomo, że jeśli teraz da się „uprosić” i łaskawie wróci, będzie praktycznie „nietykalny”, a każda krytyka jego osoby stanie się „hejtem” i będzie poddawana moralnej krytyce. Przy okazji zapewni sobie też zapewne na przyszłość „immunitet” prawny, bo jaki sąd np. nie przyzna racji takiemu bohaterowi.

  https://www.facebook.com/wosp/videos/526721937838572/
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 18:09:21
  Nie gustuję w gender czy babochłopach bez przyrodzenia.
 • @AgnieszkaS 18:23:02
  Nic mnie nie dotknęło, bo od gówna trzymam się z daleka.
  Proszę nie oceniać innych w/g siebie. Komentarze świadczą o ich autorach.
  A co do półgłówków - pełna zgoda...
 • @SZS 18:30:18
  Mam nadzieję że skończyłeś
 • @kula Lis 68 18:21:29
  Jeszcze tydzień przed wyborami samorządowymi Schetyna Neumann Kidawa-Błońska Budka wyzywali Adamowicza od zdrajców i odszczepieńców. Mówili jaki to zły prezydent, że będzie siedział a PiS wprowadzi do Gdańska komisarza.
  A dziś?
  SANTO SUBITO!
  Zakłamańce!

  https://pbs.twimg.com/media/DxSBBefXQAIgJ1t.jpg
 • @
  Zamykamy o 20.00!
  POyeby rozumiejo?

  https://pbs.twimg.com/media/DxSFHOSXgAMBJ3P.jpg
 • @AgnieszkaS 18:38:28
  " Ja oceniam notki."
  Do komentarzy Pani się nie wtrąca.... 8-))))))))))
  A do Huskiego : Tak,
 • Rozmodleni komuniści
  Czarny sen Lenina się ziścił
  Rozmodleni komuniści

  https://pbs.twimg.com/media/DxR5outX0AAVgTI.jpg
 • @kula Lis 68 18:26:19
  U Hitlerów bez zmian...

  https://pbs.twimg.com/media/DxRrkLaWkAMET9H.jpg
 • @SZS 18:45:28
  Miałeś omijać?
  Zapomniałeś się
  Proszę idź stąd, masz inne wpisy
 • @kula Lis 68 18:26:19
  Uff... Co za ulga :)
  Ale świat idzie naprzód!
  Wczoraj sąd w Italii zezwolił 17letniej panience przerobić się na chłopca.
 • @kula Lis 68 18:26:19
  JK wiedzial co to za towarzystwo i jak zwykle mial racje nie idac na ten polityczny sped bydla z PO i totalnej.
  Jego postawiliby w przedsionku kosciola na stojaco.
  A Totalna Opozycja po tym jak przegrzali z pompą i jakie pustki były przed telebimami w innych miastach, a i w Gdańsku spodziewanych tłumów nie było niech wie, że na trumnie do wyborów nie dojedzie. Jakiś program trzeba będzie napisać.
 • @Husky 18:45:56
  Sen Lenina już dawno się ziscil.
  Weź choćby słynne hucpy miesięcznie, toż tam jak nie oryginalni komuniści to neobolszewicy.
 • @Husky
  Matka Kurka podsumowuje powrót Owsiaka. „Mógłbym teraz triumfować, ale to było banalne do przewidzenia. O Owsiaku wiem wszystko”. „Mógłbym teraz zrobić buhahaha albo w inny sposób triumfować, ale to po pierwsze było banalne do przewidzenia, po drugie to styl Owsiaka. Proszę Państwa o Owsiaku wiem wszystko, o jego zachowaniach również” – napisał na Twitterze Piotr Wielgucki, znany jako bloger Matka Kurka.

  Bloger, którego Owsiak uznał za swojego osobistego wroga i z którym miał kilka procesów już niedługo po rezygnacji Owsiaka 14 stycznia z szefowania WOŚP zapowiadał, że nie potrwa to długo. Dziś okazało się, że miał rację. Owsiak tuż po pogrzebie prezydenta Pawła Adamowicza w bazylice mariackiej w Gdańsku nagrał i zamieścił w sieci oświadczenie, że wraca do szefowania Fundacji WOŚP.

  „Tak, będę grał z Orkiestrą. Tak, będę prezesem Fundacji. Zobaczyłem, co się dzieje tutaj obok. Mam nadzieję, że miliony Polaków słuchając homilii i wystąpień duchownych, weźmie sobie do serca, żeby stanowczo powiedzieć każdej nienawiści „nie”, „nie ma na to naszej zgody” – mówił.

  Poniżej wpisy Matki Kurki, którymi skomentował tą decyzję.

  https://nczas.com/2019/01/19/matka-kurka-podsumowuje-powrot-owsiaka-moglbym-teraz-triumfowac-ale-to-bylo-banalne-do-przewidzenia-o-owsiaku-wiem-wszystko/
 • @Husky 18:50:16
  Weź mnie zbanuj. To jedyna rzecz którą robisz dobrze....
 • @Husky 18:44:36
  Nie, będzie dalej cyrk trwał. Studniówek ma nie być w Gdańsku.
 • @kula Lis 68 19:01:32
  Rodzina Adamowicza: " Zamiast kwiatów prosimy przekazać pieniądze na cel charytatywny"
  Owsiak nawet na pogrzebie zarobi.

  https://pbs.twimg.com/media/DxRaUBOX0AER330.jpg
 • @kula Lis 68 19:01:32
  Transmisja pogrzebu Jana Pawła II, Karola Wojtyły, była niczym w porównaniu z transmisją pogrzebu "Świętego Pawła"...
  Oglądalismy Konwencję Wyborczą POKO a nie żaden pogrzeb jakiegoś tam Adamowicza . To kpina ze śmierci i ceremonii wokół pochówku. To hektolitry hipokryzji.Zaraz będzie przedstawienie list wyborczych. Jedynki mają brat i żona Adamowicza. Barany z klapkami na oczach i stoperami w uszach

  U mnie luzik!!!!
  Przepysznie smaczny obiad z biały winem polskim. Teraz mała kawa i ciąg dalszy relaxuuuuuuuuuu
 • @Husky 19:05:26
  Raz rozmawiałem z ordynatorem szpitala obdarowanego przez Owsika. Omal przez to nie zbankrutowali (koszty serwisu i szkoleń obsługi gigantyczne). Uratowali się wywalając wszytko do piwnicy.
 • @AgnieszkaS 19:03:47
  Cóż.
  Masochizm też jest przyjemnością.
  Przynajmniej dla niektórych...
  Proponuję jednak zakończyć tą jałową dyskusję, bo Huski się zdenerwuje i zbanuje nas obu...
 • @Husky 19:13:05 Tak koszulka to jakiś stały fetysz pogrzebowy? OTUA
  Wałęsa to zrobił. Na pogrzeb Adamowicza przyszedł w koszulce z napisem "konstytucja". Na pogrzeb tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza przyszedł w tej samej koszulce z hasłem opozycji. Cytując Wałęsę pogrzeb w "naszej religii".

  https://pbs.twimg.com/media/DxSXBtFWkAAUTGo.jpg
 • @Husky 19:13:05
  https://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15479193961d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b372b108e4ce24bee21cce83d52564ce7e8a.jpg

  Owsiak znowu prezesem WOŚP. Ogłosił to w emocjonalnym nagraniu. W opublikowanym na Facebooku filmie ogłosił, że wraca. "Będę grał z Orkiestrą, będę prezesem Fundacji" podkreślił.
  https://www.facebook.com/jerzyowsiak/videos/526730537837712/
  https://niezalezna.pl/255269-a-jednak-owsiak-znowu-prezesem-wosp-oglosil-to-w-emocjonalnym-nagraniu
 • @Husky 19:05:26To był teatralny gest. Po to zrezygnował żeby potem powiedział, że naród go wezwał.
  Od początku nie wierzyłem w to, że jakaty odejdzie bo ten pasożyt i nierób nic innego nie potrafi robić poza życiem na krzywy ryj. Można było się tego spodziewać. Jakoś nie umiałem go sobie wyobrazić pracującego. Gdzie on znajdzie lepszą robotę ? Raz w roku zbierze i żyje jak Lord.
 • @Husky 18:53:55
  Masz rację, na jednej trumnie ciężko wygrać wybory.
  Ale tak już 96...
 • @Husky 19:13:05
  A PiS nie przyłożył do tego ręki?
 • @AgnieszkaS 19:03:47
  // nie wnosi i krytycznych uwag pod ich wypowiedziami nie umieszcza//.


  Wiem nawet dlaczego

  Innych nie skrytykuje bo wie jak by się to skończyło
  Dalej do niego nie dociera że pewne czasy już tu nie wrócą.
  A jakie to były czasy?
  O tym innym razem
 • @kula Lis 68 20:06:52
  To była zwykłą prostacką ustawka tego gnoja.
  Więcej nie ma o czym pisać
  Szmata
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:08:12
  No wiec za 5 lat zobaczymy
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:11:00
  Jak nie, jak tak
  Wyrok (skuteczny)na tego Gdańskiego mafiosa zapadł na Nowogrodzkiej.
  Sam tam byłem, sam w tym brałem udział
 • @Husky 20:22:16
  Kto mi wyjaśni dlaczego w dniu zamachu na Adamowicza Czaskoski na Twitterze już o 11.45 wiedział o zamachu. Adamowicz wiedział dużo. Za dużo. Pytanie komu to przeszkadzało? Kto planuje powrót do polskiej polityki i chce mieć oczyszczony teren przed atakiem? Uważam że to zabójstwo nie zostanie wyjaśnione. Dla mas poda się wersję o wariacie ale prawda jest bardziej złożona. Kto nim kierował? Po co zabito Adamowicza? W celach pedagogicznych, można by rzec wychowawczych. Zabito go po to żeby inni , którzy też mają kwity siedzieli cicho i nie przeszkadzali bo też mogą spotkać na swojej drodze wariata z nożem. Każdy kto będzie mówił za dużo nie będzie bezpieczny. Zbliżają się wybory i ich wynik zadecyduje o losach Polski na dziesięciolecia. Zwycięstwo PiS jest dla Niemiec nie do przyjęcia. Muszą zwyciężyć kandydaci z opcji niemieckiej a prezydentem musi zostać ich człowiek - wiadomo kto. Więc niemieckie służby specjalne za pomocą ludzi z WSI czyszczą mu przedpole. On sam pewnie nawet nie jest tego świadomy i nie przyłożył ręki do tego zamachu w najmniejszym stopniu ale tak to wygląda. Podobnie było ze Smoleńskiem. Jednym prostym trikiem zmieniono władzę w kraju i teraz też szykują się do tego. Czasy inne więc i metody inne ale cel ten sam.
 • @Husky 20:22:16
  https://niezaleznacdn.pl/imgcache/750x430/c//uploads/cropit/15479175861d3a3fff9e90f37a15a1de260cc0b3722262719c55e2fc518a096585104501b3.jpg

  Schetyna zdumiał nawet ekipę TVN. A później jeszcze zamieścił ten wpis
  Dostaliśmy w spadku ogromne zadanie. Musimy wyprowadzić nasz kraj z pogardy, nienawiści, podłości i zbudować państwo wolne, tolerancyjne, praworządne i bez kłamstwa. Takie, o jakim marzył Paweł i wszyscy, którzy dziś mają nadzieję na inną Polskę. Jeszcze będzie normalnie.

  https://niezalezna.pl/255263-schetyna-zdumial-nawet-ekipe-tvn-a-pozniej-jeszcze-zamiescil-ten-wpis
  Ps..Szetyna to żydoukropski troglodyta jest. Ze swoimi możliwościami intelektualnymi jedynie rolę słupa może pełnić i robi to. Ci którzy trzymają smycz, zaPOmnieli zaPOdać mu lewatywy ze stosownym przekazem.
 • @kula Lis 68 20:27:06
  // Kto planuje powrót do polskiej polityki i chce mieć oczyszczony teren przed atakiem? //
  Kto?
  A ryża szmata

  PO trupach do koryta.
  To jest jego cel .
  Dla mnie jest bez znaczenia czy Tusk wróci, czy nie wróci.
  Na długo przed tym incydentem w Gdańsku rozważał on powrót do polskiej polityki, ale się wahał.Jestem przekonany że teraz już wahał się nie będzie.Jak wróci to szybko zostanie sprowadzony do parteru jak OTUA Wałęsa czy abstynent Kwaśniewski.
  Ludzie dwa razy nie dają się nabrać na jego cyniczne gładkie słówka

  Ta Platforma Obywatelską jest już na równi pochyłej. Kartka wyborcza to silny argument, a każdy wyborca wie co i kogo należy skreślić.
  Tusk już raz kandydował na prezydenta Polski i przegrał z kretesem z Lechem Kaczyńskim .
  Od tamtej pory tylko nienawiść i cynizm przez niego przemawia.

  Jedno jest pewne ten incydent z Adamowiczem idealnie pasował Tuskowi, ale to jego charakter aby na krzywdzie ludzi się promować
  Zresztą, o jakim powrocie Tuska tu piszemy. Nie ma czegoś takiego jak powrot Tuska do polityki, bo on nigdy z niej nie odchodził. Tusk, odkąd zaistniał, cały czas jest uczestnikiem życia politycznego.
  Ta ruda kanalia jest liderem dla wszystkich, którzy są przeciwko Polsce i PiSowi. Jego czas w Polsce już minął . Poza tym chyba nawet nie wypada żeby krul Europy zajmował się "lokalna" polityką
  Tusk, ten złodziej, to najpierw musi się wytłumaczyć przed sądem i narodem z miliardowych afer.
  Z działania w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym a prokuratura powinna przesłuchać go odnośnie zabójstwa Andrzeja Leppera
 • @Husky 20:13:16
  Pewnie, że nie wrócą i będą zmiany. Będzie fajna zakładka, w sam raz dla ciebie i Talbota.
  Widzisz jak o was dbają?
  Cieszysz się, prawda?
 • @Husky 20:25:03
  Ja nie mówię o żadnym "wyroku". Ja mówię o tej żałobnej hucpie.
 • @Husky 20:38:03
  "ruda szmata", "ruda kanalia"
  To jest właśnie "mowa miłości" w wykonaniu PiS.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:47:46
  Ciesze sie
  Tym bardziej ze bedzie tam tloczno
 • @AgnieszkaS 19:57:57
  Kobieta, cyniczna masochistka, i do tego purystka....
  Za dużo tego feminizmu, jak dla mnie.
  Wynoszę się, bo chyba nadużyłem "gościnności" gospodarza tego gniota....
 • @
  Tyle lat Cię opluwają,tyle tak odsądzają od czci i wiary,przypisują całe zło.
  My prawi jesteśmy z Tobą. Jesteś nadzieją dla naszej Polski!
  Nie pozwolimy by Ciebie i nas tu już więcej opluwać!

  https://pbs.twimg.com/media/DxS7iuTWoAArgbu.jpg
 • @SZS 21:08:22
  SPADAJ
 • @Husky 21:11:25
  Ja też nie godze się na opluwanie. Tym bardziej, że nie ma takiej potrzeby. Ten gostek na zdjęciu ma tyle na sumieniu, że starczy cytować suche fakty i nawet kaktus ze wstydu uschnie.
  "Chwała Herojam!" panie Husky vel Jarzombek (trenerze drugiej klasy:))
 • @Husky 21:11:25
  "...Tyle lat Cię opluwają,tyle tak odsądzają od czci i wiary,przypisują całe zło.
  My prawi jesteśmy z Tobą. Jesteś nadzieją dla naszej Polski!
  Nie pozwolimy by Ciebie i nas tu już więcej opluwać!..."

  tyle lat go opluwaja a on mowi ze deszcz pada...chonorowy!!!
 • @kula Lis 68 20:31:44
  PILNE ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

  Astronomowie z obserwatorium Mauna Kea na Hawajach nazwali nowo odkrytą asteroidę Adamowicz19012019


  https://pbs.twimg.com/media/DxSucCLWwAEkpK5.jpg
 • @kula Lis 68 20:31:44
  Mam pomysł jak uczcić wielkiego człowieka z Gdańska... Wybudujemy mu piramide....zamówimy alabastrowy sarkofag...a gdańscy rzemieślnicy niech mu zrobią popiersie z bursztynu

  https://pbs.twimg.com/media/DxQ35NiWwAA60wj.jpg
 • @Husky 10:27:40
  Lans na śmierci Pawła Adamowicza. Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki. „Koryto jest zbyt mono przyspawane do ….buzi” https://nczas.com/2019/01/20/owsiak-pobil-szczyt-hipokryzji-lans-na-smierci-pawla-adamowicza-internauci-nie-zostawiaja-na-nim-suchej-nitki-koryto-jest-zbyt-mono-przyspawane-do-buzi/
 • @Husky 10:27:40
  Dobry POmysł, tylko czy POKO zechce sfinansować? One chytre pazerne bo widać dolnej szczęki swemu wodzowi nie chcą opłacić, a piramida, etc.. to bardzo duży wydatek no i koryto już małe.
 • @Husky ciekawostka obejrzyj.
  To miała być ostatnia kryjówka Kulczyka. „Alpejski pałac i bunkier wykuty w skale”. Miliarder zbudował tam siedem pięter niewyobrażalnego luksusu [ZDJĘCIA] Tu miał zamieszkać Jan Kulczyk, ale nie zdążył. Luksusowa posiadłość położona w szwajcarskim St. Moritz zwana The Lonsdaleite” jest warta ok. 185 mln dolarów!

  https://nczas.com/2019/01/20/to-miala-byc-ostatnia-kryjowka-kulczyka-alpejski-palac-i-bunkier-wykuty-w-skale-miliarder-zbudowal-tam-siedem-pieter-niewyobrazalnego-luksusu-zdjecia/


  Ps..Jakiego Kulczyka? od kiedy to chorąży rządzi generałami? "Wybudował" czy generałowie z WSI kazali mu wybudować w Szwajcarii za pieniądze wprowadzone z Polski.
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 20:47:46
  Panie Jarek

  Skoro genialny bloger wpadł na pomysł zakładki o wklejkach, to ja mu proponuję jeszcze jedną zakładkę.
  Niech będzie nazwana "Sprzedawcy Kitu"
  Mógłby zostać szefem i adminem tej zakładki i przenieś tam z automatu cały swój tutejszy dorobek blogerski wraz z wcześniejszym wcieleniem jako @faral


  ps.
  niezły pomysł co?
 • @Husky
  To Churchillowi przypisuje się słowa: komuniści są jak krokodyle. Gdy otwierają paszcze to nie wiadomo, czy się uśmiechają, czy chcą nas pożreć.
 • @Husky 10:51:17
  Pomysł świetny! I nawet kandytura Zawiszy na szefa tej zakładki jest super.
  Nikt tak jak on nie łapie was na klamstwach i propagandowych bajkach. Starczy poczytać ile razy was zaoral :))
  Widzisz? Jak chcesz to też potrafisz coś mądrego wymyślić :)))
 • @kula Lis 68 10:56:33
  Ten cyrk/farsa/pogrzeb wyjdzie bokiem Platformie Obywatelskiej i opozycji.
  Lata całe wmawiali ludziom, że kościół nie jest od uprawiania polityki,
  a zrobili sobie z cyrkowego pogrzebu w kościele tubę propagandową i początek kampanii wyborczej.
  Polacy aż tacy głupi nie są, swój rozum mają.
 • @kula Lis 68 10:56:33
  Yyyy Juras wrócił?


  Ile warte jest jego słowo?
  Sam tego nie wymyślił, jest zbyt prymitywny.
  Koleś bez honoru.
  Jak ten gostek się męczy, jak mu jest trudno odejść od żłoba
  A jaka piękna chorągiewa
  Róbta co chceta, ale puszka musi być pełna.

  Jeleni do walenia w rogi pełen dostatek

  https://pbs.twimg.com/media/DxS0yp7XgAAdKZE.jpg
 • @Jarek Ruszkiewicz SL 11:02:55
  W kłamstwach/manipulacji/cynizmie to on tu jest...
  BEZKONKURENCYJNY !!!
  Pokazać tu jego "dzieła"

  ps.
  zaznaczam że to czytania na kilkanaście godzin, a że w oraniu jest niezły.
  No tak ze wsi można wyjść, ale wieś .....
  pozdrawiam
  Miłej Niedzieli
 • @Husky 11:03:42
  Matka Kurka informował o hejcie, o groźbach łącznie z pozbawieniem życia w mailach jakie dostaje on, jego żona. Jeszcze przed śmiercią Adamowicza grożono córce blogera, gdzie jest to państwo z dykty i jego pierwszy policjant Jojo, gdy Owsiak szczuje przeciwko innym. Dziś POPIS działa zgodnie, żeby ograniczyć wolność słowa. A jak ktoś ciekaw teorii spiskowych nt. zabójstwa P.Adamowicza to polecam artykuł Valsera na http://valser.szkolanawigatorow.pl/czytelny-sygna
  "Gdyby taka akcja jak w Gdańsku rozegrała się w USA, to tą całą scenę, plac z publiką otacza FBI, odgradza, organizuje autobusy i wszystkich wiezie do siebie na przesłuchanie do skutku. Robi codzienne konferencje i informuje o postępach śledztwa bezpośrednio przed kamerami wydając oświadczenia, odpowiadając na pytania mediów, ucinając wszelkie spekulacje." aspekty nie poruszane gdzie indziej.
 • @kula Lis 68 10:56:33
  Pozory mylą. Czy wiesz, że… Samica krokodyla nilowego jest troskliwą matką. Po złożeniu jaj niemal nie opuszcza gniazda i aż do wyklucia się młodych nie pobiera pokarmu. Kiedy maluchy już się pojawią, mama często przenosi je delikatnie w… swojej paszczy?
 • @kula Lis 68 11:17:19
  Najnowsze info z pola walki..
  .Rozmawiałem z wieloma ludźmi często bardzo skrajnymi w poglądach i odbiór jest jeden...
  Jedna wielka parodia westernu...
  Cyrk nad cyrkami...
  Komuniści w kościele po prostu się ośmieszyli

  Nie ma co drzeć łacha z TVP
  Wiedzieli co robią...za całą nienawiść w polskim życiu politycznym za hejt, za podział w polskim społeczeństwie jest odpowiedzialny ten jeden mściwy, zawzięty człowiek i jego chore ambicje,To on ta ruda kanalia

  https://pbs.twimg.com/media/DxD-q2ZVAAIqRGB.jpg
 • @fretka 11:22:04
  Wiem o tym.
 • @Husky 11:30:26
  I jeszcze dodam od siebie, że gdy tam dochodzi do zabójstwa, zwłaszcza osoby takiej ze "świecznika" czy związanej z życiem publicznym, to w toczącym się śledztwie zawsze bierze się pod uwagę opinie eksperta - biegłego, który bada broń jakiej użyto (czy orzeka jakiej broni użyto do zadania rany, w jaki sposób nastąpił zgon). I na podstawie jego opinii można wiele wniosków wyciągnąć i nadać jakiś kierunek śledztwu czy raczej iść w różnych kierunkach. No a w ogóle to w USA w takich przypadkach pojawia się żółta taśma z wymownym napisem "crime scene" i nikt poza wybranymi prowadzącymi śledztwo i ekspertami nie ma tam wstępu. Ja chyba kiedyś zdaje się czytałem jakiś tekst bodajże Ziemkiewicza o takiej "crime scene" w Polsce. Jakieś miejsce morderstwa chyba, i tam w parę godzin po przybyciu policji jacyś ludzie znikąd łazili po tym terenie jak krowy po pastwisku. Więc o czym tu gadać.
 • @Husky 11:30:26
  Trzeba patrzeć czy w następnych kilku miesiącach ktoś z graczy polityczno-biznesowych nie poślizgnie się na mydle, albo nie będzie kolejną ofiarą "nienawiści".
 • @kula Lis 68 11:40:59
  Psychopata zabił człowieka. Jest to ogromna strata.
  Zamordował człowieka, zapewne dobrego ojca, męża, brata.
  Rozumiem ból i cierpienie, ale Adamowicz był złym prezydentem i politykiem a i zwyklym mafiosem, wiec żadne media, żadne naoczne relacje mnie nie przekonają, że było inaczej.
  Żadne.
  Nawet te od przypadkowego dziennikarza/blogera z przypadkowego miejsca w przypadkowym czasie.
 • @Husky 11:30:26
  "Msza święta pogrzebowa powinna być sprawowana nad trumną z ciałem, a nie nad urną z prochami. Tak mówią wytyczne watykańskie. W polskich kościołach te wytyczne były przywołane do publicznej wiadomości, podczas niedzielnych kazań w listopadzie 2011 roku. Zaznaczono także: Obrzęd sprawowany jest przy udziale najbliższej rodziny, bez zewnętrznej okazałości". Co się rzuca w oczy to minimum przyzwoitości, poszanowania reguł i norm tuż po śmierci P. Adamowicza i bizantyjskie uroczystości po jego śmierci. Tak wielu odetchnęło z ulgą?
 • @kula Lis 68 11:59:35
  Skoro tak żegnali Adamowicza, to co będzie jak umrze Bolesław...
  Na pogrzebie trwającym 30 dni to będą miliony.Transmisja na żywo nawet w Burkinia Faso i dalej w przestrzeń galaktyczną
  ps.
  źle mu nie życzę ale każdy kiedyś zejdzie z tego świata
 • @kula Lis 68 11:59:35
  No to mam pewność.
  - Była jednak OTUA

  https://pbs.twimg.com/media/DxSXBtFWkAAUTGo.jpg
 • @kula Lis 68 11:59:35
  Dla Platformy to lepszy martwy Adamowicz, niż żywy.
  Taka prawda.
 • @Husky 11:30:26
  Przypatrz się uważnie. Zdjęcia publikowane w SE. Facet na scenie leży na glebie. Ubrany w kurtkę, dżinsowe spodnie i ciemne buty na grubszej podeszwie. Twarzy nie widać, tak, żeby można było ją rozpoznać.

  https://i.imgur.com/T9qTjE0g.jpg

  Ta sama gazeta, ten sam artykuł. Kolejne zdjęcie pokazujące jak wyprowadzają zatrzymanego gościa. Bez kurtki, w pasiastej ciemnej koszuli, brązowo beżowe spodnie, ciżemki na białej podeszwie. Być może to jest ta sama osoba, ale poprosił o wyjście do toalety i się szybko przebrał. BAUAHAHA! Jest jeszcze kilka zdjęć jak się w radiowozie skulony z łbem wbitym miedzy fotele.

  https://i.imgur.com/7tffoCGg.jpg

  Trzecie zdjęcie. Ten sam artykuł, ta sama gazeta. Tutaj to już pojechali po bandzie i wzięli jakieś zdjęcie sądowe ze stocka, z jakimś przypadkowym gostkiem. Dobrze, że napisali datę.


  https://i.imgur.com/1KxOjheg.jpg

  To niezła zmowa musi być. I chyba bardzo dobrze przygotowana. Nikt się jeszcze nie połapał. Tak wygląda to informowanie społeczeństwa. W innych gazeta i internetach nie jest lepiej tylko gorzej. Za takie akcje to się już należy strzał w mordę. Klapsik ostrzegawczy i otrzeźwiający. Tak jak się strofuje dzieci, żeby nie kłamały, po pierwszym werbalnym ostrzeżeniu i wykładzie. Ciekawe, czy za jakiś czas nie dowiemy się o depresjach i samobójstwach osób, które przebywały gdzieś tam w pobliżu estrady.
 • @Husky 12:08:57
  To PiS i Duda zrobili z Adamowicza bohatera. Razem z kurwizjia.
  Może się mylę?
 • @Husky 11:30:26
  http://valser.szkolanawigatorow.pl/konkrety-i-wnioski-czyli-wejscie-w-wielbadzi-odbyt
 • @kula Lis 68 12:17:04
  Powiem tak
  Niejedne cuda tu doświadczymy.
  Ale sekta Tuska zrobi wszystko by szybko zapomnieć o tym że to właśnie ONI dokonali tej prowokacji i zbrodni
  ONI.
  Dla politycznej hucpy i argumentu powrotu ryżego do kraju
  Tym razem jednak ryży przegra i to wszystko przegra.
  Nawet powrót na hienie zostanie odwołany, będzie sobie szukał innej posadki, byle nie w naszym kraju.
 • @Husky
  Wygląda na to, że oni ratownicy mu robili masaż serca przez płaszcz. Nawet go nie rozpięli fachowcy. Gdyby rozpięli mu płaszcz i zobaczyli krwawienie z okolic klatki piersiowej to musieliby się skupić również na tamowaniu krwotoku, a zamiast ucisku klatki dwie osoby kontyuowałyby non stop-usta usta do przyjazdu karetki i transportu do szpitala. A tak... wypompowali mu krew i do szpitala wieźli już praktycznie trupa, którego bez sensu czyli widoków na ożywienie operowali..
 • @Husky 12:23:31
  Trenerze Jarzombek,
  Jeszcze nie wiadomo czy ktoś te zbrodnię zaplanował czy był to wybryk psychola. W każdym razie wszyscy będą chcieli na tym coś ugrać. PO, żeby dokopac PiS a PiS PO. To już się dzieje, starczy poczytać twoje komentarze.
  PiS już się wziął za porządki w internecie. Dla każdego coś miłego.
 • @Husky 11:30:26
  Minister Ziobro właśnie ogłosił urbi et orbi et interneti, że powołał zespół 105 prokuratorów, których zadaniem będzie ściganie mowy nienawiści. Nie ściganie morderców, bandytów ani broń Boże! wielomiliardowych przekręciarzy, ale mowy nienawiści. Bo tylko tyle minister Ziobro w naszym kraju może zrobić chcąc jeszcze z żoną i dzieckiem pożyć. Czy może zbadać i wyjaśnić co się naprawdę zdarzyło w ten niedzielny wieczór w Gdańsku? Nie, ponieważ wymiar sprawiedliwości, sądownictwo, prokuratura, policja, to jest jedna wielka farsa pomieszana ze zgrozą. A więc minister Ziobro, na spółkę z ministrem Brudzińskim będą gasić ten tlący się ogień nienawiści, przy akceptacji taknawiści żeby nie wybuchł pożar. No a przy tym jakie to korzystne dla gospodarki, stanowiska pracy tworzą.
 • @Husky 11:30:26
  105 gniewnych ludzi czyli o tradycji i zaniechaniu..Zadzwonił tu wczoraj do mnie kolega, który oglądał w Onecie mszę za duszę świętej pamięci Pawła Adamowicza. Ponoć było 20 księży celebransów, kompania marynarki wojennej, do tego orkiestra symfoniczna i chór aktorów. Nie wiem jak można było zafundować rodzinie taki horror, ale dobrze, każdy ma swoje upodobania. Wnioski mojego kolegi płynące z tego co się wydarzyło w bazylice mariackiej w Gdańsku są ciekawe i dotyczą naszej tu przynależności do Kościoła.
  http://gabriel-maciejewski.szkolanawigatorow.pl/105-gniewnych-ludzi-czyli-o-tradycji-i-zaniechaniu

  Ps...Jeszcze przed wojną hierarchowie kościoła potrafili przeciwstawiać się/ i napominać/ władzy politycznej. Po wojnie też byliśmy tego świadkami. A dziś oglądamy cyrk w wykonaniu faryzeuszy. O ile nie dziwi mnie udział w tym wszelkiej maści polityków, z wielkim zdumieniem patrzę na hierarchów. Nie ma wśród nich nawet jednego który głośno powie "tak się nie godzi"? Pochówek w Bazylice Mariackiej, nie mówiąc już o katolickim pogrzebie, jest sprzeniewierzeniem się prawu kościelnemu, któremu szczególnie podlega wydający dyspozycje hierarcha. Część wiernych domaga się odprawiania mszy w dawnej tradycji. W sumie to nie jest istotne. Rzeczy ważne które nie powinny mieć miejsca dzieją się na naszych oczach. Czy z naszym przyzwoleniem?!

  Interes "arcypasterza" czyli prawo kościelne a pochówek Adamowicza

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24675&Itemid=46
 • @Husky 11:30:26
  Niektórzy od nienawiści "zwolnieni są urzędowo". Stanisław Michalkiewicz.
  Kto jest nienawistnikiem? To proste, jak budowa cepa: każdy, kto się z nami nie zgadza. „Z nami” – to znaczy ze zdrową częścią ludzkości, która jest od nienawiści wolna. A skąd wiemy, że jest wolna? To też proste. Stąd, że posłusznie słucha się osobistości, a nawet społeczności, które od nienawiści zostały zwolnione urzędowo i raz na zawsze – ironizował red. Stanisław Michalkiewicz w felietonie „Myśląc Ojczyzna” na antenie TV Trwam.

  http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24667&Itemid=119
 • @Husky
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2018/07/ryszard_petru_leszek_balcerowicz.jpg
  Ryszard Petru szaleje na grobie Pawła Adamowicza. Żąda i piekli się: „Nie może być żadnej ciszy nad tą trumną!”...Czyżby Ryszard Petru zazdrościł „totalnej opozycji” tańczenia na grobie zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza? Na swoim Facebooku szósty król słownych wpadek żąda dymisji prawie całego rządu i opisuje „misterny” plan obalenia PiS-u. Dodatkowo grzmi: „Oskarżam Prawo i Sprawiedliwość o rozpętanie w Polsce szaleństwa nienawiści”. Sam mocno atakując „mową miłości”.

  Na swoim koncie na Facebooku, Ryszard Petru – wielki strateg, który został wypchnięty z własnej partii – wyjawia swój misterny plan walki z tzw. „mową nienawiści”.

  Dodatkowo stwierdza, że po śmierci Pawła Adamowicza trzeba z PiS-em iść na otwartą wojnę, tak jak „totalna opozycja”.

  „Nie może być żadnej „ciszy nad tą trumną”!”

  „Pawła Adamowicza zamordowała dobrze przemyślana, zorganizowana i opłacana machina nienawiści, która pchnęła rękę szaleńca. Od dawna ostrzegaliśmy, że ciągłe nasilanie języka pogardy i nienawiści w końcu doprowadzi do tragedii. Były wezwania do opamiętania, były ostrzeżenia, że wreszcie trafi się szaleniec, który te chore oskarżenia weźmie na poważnie i będzie chciał zwieńczyć je krwią. Wezwania te na nic się zdały.”

  „Były nawoływania do pomijania nienawiści milczeniem, aby jej nie nagłaśniać i nie dawać jej autorom rozgłosu. Okazały się nieskuteczne, a kto wie, może nawet antyskuteczne, bo sprawcy nienawiści za każdym razem dostrzegali w nich szansę na uniknięcie odpowiedzialności moralnej i karnej za zło, które czynili.”

  „Od lat pojawiały się apele o pojednanie. W ostatnich dniach znowu ukazały się wezwania do zachowania ciszy po śmierci śp. Pawła Adamowicza. Do niedochodzenia kto zawinił, do nierobienia rozliczeń, do nieszukania odpowiedzialności.”

  „Oddaję cześć pamięci śp. Pawła Adamowicza. Popierałem Go wiosną 2018 roku, kiedy brutalnie i bezlitośnie zaatakowali go przeciwnicy i kiedy opuścili go sojusznicy.”

  „Oddając cześć chcę, aby nigdy więcej w wolnej Polsce do takiej tragedii nie doszło. Dlatego czas powiedzieć: dosyć ulegania! Dość symetryzmu! Koniec z milczeniem i wciąż ponawianymi, bezowocnymi apelami o opamiętanie” – napisał pełen „mowy miłości” Ryszard Petru.

  W dalszej części swego listu do społeczeństwa, zdradza jaki powinien być plan działania dla opozycji. Mówiąc w skrócie wszyscy na bruk! Rysio się zdenerwował i nie ma litości!

  „Powinna nastąpić natychmiastowa dymisja prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, oraz zwolnienie z pracy wszystkich szefów poszczególnych redakcji Telewizji Polskiej.”

  „Natychmiastowa dymisja ministra spraw wewnętrznych Joachima Brudzińskiego, który nadzoruje policję. To policja odpowiada za bezpieczeństwo Polaków.”

  „Natychmiastowa dymisja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który ponosi odpowiedzialność za brak działania wymiaru sprawiedliwości w sprawach przestępstw z nienawiści” – napisał pełen miłości, Ryszard Petru.

  „Bojkot programów Telewizji Polskiej aż do odwołania Jacka Kurskiego”.

  Całość jego żądań i „przemyśleń” poniżej.

  https://www.facebook.com/PetruRyszard/posts/2604568682916805 Ps..Petru żydorumuński tępy błaźnie zapoznaj się z poniższym Art. 5. Wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwo imprezy i obowiązek zabezpieczenia imprezy
  1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.
  2. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
  1) zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
  2) ochrony porządku publicznego;
  3) zabezpieczenia pod względem medycznym;
  4) zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
  3. Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa na organizatorze, a w zakresie określonym w tej ustawie i innych przepisach także na: wójcie, burmistrzu, prezydencie miasta, wojewodzie, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, służbie zdrowia, a w razie potrzeby także innych właściwych służbach i organach.
  4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej, mając na uwadze liczbę uczestników imprezy, jej rodzaj, a także zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestników.
 • @kula Lis 68 12:35:26
  Wdowa po P. Adamowiczu, w pożegnalnej mowie użyła frazy "fala nienawiści".
  Falę tę przepowiadał w swojej kampanii słynny starotestamentowy prorok Bronisław "Nienawiść" Komorowski.
  Przypadek?
 • @kula Lis 68 13:14:32
  Twórcy mowy nienawiści debatują jak zatrzymać mowę nienawiści.

  Magda Gessler: „Mam nadzieję, że smierć Pawła Adamowicza zmieni Polskę.”
  Zmieniła. Teraz nie mamy złudzeń, z jaką bandą hipokrytów z opozycji mamy do czynienia.
  Jak nie cofną się przed niczym i z czego czynią „okazję”.
  Rzygam.
 • @kula Lis 68 12:51:18
  Czekam aż totalni okrzykną Owsiaka nowym Chrystusem, który zmartwychwstał.
  Myślicie, że to żart?
  Poczekajmy.
  Rozumiem, że wybranie kolejnego prezydenta Gdańska, obwieści nam biały dym nad ratuszem?
 • @kula Lis 68 13:14:32
  Czytam sobie te lewackie "dziennikarzyny" i walcząc z mową nienawiści (sic!),mam taki apel .......

  „Menda też stworzenie boże,
  że inaczej żyć nie może,
  i że czasem w jajo utnie,
  nie gubże jej tak okrutnie.”

  (A.Fredro)
 • @kula Lis 68 13:14:32
  Pójdźmy za ciosem.

  Zgłośmy do nagrody Nobla Petru w dziedzinie ekonomii, Nurowską w dziedzinie literatury i całą PO w dziedzinie fizjologii, bo tylu gadających kutasów w jednym stadzie, świat jeszcze nie widział.
 • @kula Lis 68 12:51:18
  Czaskoski, Jaśkowiak i reszta wojujących z kościołem, niesli trumnę na ramionach...
  W końcu doczekali się ofiary krwawego reżimu i nie wypuszczą jej z rąk.

  Bo, jak powiedziała wdowa-"zwyciężymy, siema!"
 • @Husky 13:58:31 Pogrzeb miał królewską oprawę, jak na Wolne Miasto Gdańsk przystało…
  Kiedy zwykły człowiek ledwo ma pieniądze na pochowanie swoich bliskich, dla ultra-kontrowersyjnego, szemranego łapówkarza Adamowicza organizuje się festiwal pogrzebowy, kilkudniową imprezę, jakiej nie powstydziliby się chowający Stalina, czy Mao i Kima. Czekamy na rozpoczęcie procesu beatyfikacji tego typa. Szczyt żenady. Pełowcom i POstęPOwcom się specjalnie nie dziwię, chociaż trochę tak, bo Pawełek był niegrzeczny i się na peło wypiął żeby ocalić stołek i siedzenie, za to bardzo się dziwię kościółkowym z Głodziem na czele. Jak można honorować i "uświęcać" gościa, który był pełowcem i zwolennikiem czy wręcz patronem LGBT, w sytuacji kiedy kościół tak walczy o wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji oraz adopcji dzieci przez "związki" homo? Przecież to się kupy nie trzyma, wygląda na to, że episkopat to nie katolicy tylko jacyś namiestnicy watykańscy, a kto w Watykanie rządzi to już chyba wiadomo. To były typowe dla nich podżegania do terroru nad trumna zmarłego, która posłużyła jako cep na Polaków, Katolików, Konserwatystów. Nie widzę tu mistrzostwa, a dobrze opanowane rzemiosło, które przy każdej okazji może być użyte bez specjalnych przygotowań. A Głódź do nich dołączył. Ci ludzie nawet nie odśpiewali hymnu narodowego, nie uczestniczyli we mszy, głośno gadali, cały czas chodzili, polskich flag jak na lekarstwo, jeden to nawet przyszedł z papierosem, kobiety ubrane w krzykliwe ubiory…
 • @Husky 14:25:15
  Jak to powiedział pan Stasiu Michalkiewicz; Owsiak sam tego nie wymyślił bo jest do tego za głupi, ale już starsi i mądrzejsi mogli mu podpowiedzieć jak to kiedyś sprytnie zrobił Iwan Groźny…
 • @Husky
  Według aktualnej wiedzy po co było czekać aż 14 godzin na ogłoszenie śmierci i stratę 20 litrów rzadkiej krwi? A no po to żeby nie starczyło dla naprawdę potrzebujących.
 • @Husky 14:25:15
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/STEFAN_W_PRZED_PO_WIEZIENIU_NCZAS.jpg

  Stefan W. teraz i przed pójściem do więzienia. Podobny? Oceńcie sami. W sieci pojawiły się także zdjęcia Stefana W. wykonane już po aresztowaniu. Twarz mordercy nosi ślady pobicia. Jak informowała policja w trakcie zatrzymania przez ochronę złamano mordercy nos. Patrząc na zdjęcia widać, że więzienna dieta nie służyła Stefanowi W. W internecie natychmiast pojawiły się spekulacje, że to nie Stefan W. został zatrzymany. Obejrzyjcie zdjęcia i oceńcie sami.
  Kim 18/01/2019 at 22:44
  to są (najprawdopodobniej) 2 osoby, prawdziwy Stefan jakiemu dorobiono kartotekę wariata by się nie wyplątał z zapisanego mu na konto CUDZEGO „morderstwa” i też „jako wariat” sczezł poza zasięgiem mediów a nawet jakby do nich trafił to żeby każdą jego wypowiedź traktowano w nich jako „schizy wariata” czyli zmyślenia nawet jak będzie on mówił prawdę o swoim WROBIENIU i DRUGI jakiś semicko wyglądający aktor od „scenicznego mordu” jakiego WRAZ z „ofiarą” WYWIEZIONO rządowym samolotem do Londynu. Teraz trwa UZGODNIONA chucpa czyli LAMENTY nad „polnische antysemiten banditen” i ZAPLANOWANE DOKRĘCANIE ŚRUBY POLIN+++ Czyli przygotowywanie SPOŁECZNEJ AKCEPTACJI na zmianę rządów w POLIN++ na te „BERLIŃSKIE” (jak to sobie elity 40 lat temu zaplanowały -> Żyrinowski) z ANEKSJĄ przez Reich v4 WŁĄCZNIE….

  Zauważ iż po tej „akcji” nikt już TEŻ nie będzie traktował tzw „ŚRODOWISK NARODOWYCH” na zachodzie NORMALNIE… już mają DOROBIONĄ ŁATKĘ PSYCHOLI i WARCHOŁÓW jakim jest NIEBEZPIECZNE powierzanie jakichkolwiek rządów…..

  A sam „trup” Pawła A. dla ZATARCIA ŚLADÓW będzie SPOPIELONY…. właśnie po to by się NIE UDAŁO UDOWODNIĆ TEJ MISTYFIKACJI chociażby ekshumacją….no i tłumy całujące swojego gdańskiego lenina przed ostatnim „występem”….


  Kim 18/01/2019 at 22:53
  tłumy ZWIEZIONE AUTOKARAMI….. z całego POLIN++ i od sąsiadów a KREMACJA w judaiźmie ZAMYKA DROGĘ trupowi do RAJU, tak samo jak w katolicyzmie więc…więc osoby ZASŁUŻONE dla sprawy NIE SĄ KREMOWANE….bo inaczej po odrodzeniu nie mogłyby kontynuować BUDOWY WIELKIEJ RZESZY Mojżesza…
 • @kula Lis 68 14:59:12
  // Pogrzeb miał królewską oprawę, jak na Wolne Miasto Gdańsk przystało…//

  Skoro (przypadkowo) był tam sprzedawca kitu( i jak już wiem) to on był (przypadkowym) mistrzem ceremoni to jest pewne że była to wyjątkowo kurewska oprawa
  8-)))))
  pzdr.
 • @Husky jeszcze jedno zdjęcie do porównania z poprzednimi
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/stefan_w_ADAMOWICZ_GDANSK_WOSP_MORDERSTWO_NOZ.jpg
 • @Husky
  Wiadomo już, jak zabójca prezydenta Adamowicza dostał się na scenę. „Stefan W. bardzo dobrze przygotował się do zamachu”

  https://nczas.com/2019/01/20/wiadomo-juz-jak-zabojca-prezydenta-adamowicza-dostal-sie-na-scene-stefan-w-bardzo-dobrze-przygotowal-sie-do-zamachu/
 • @kula Lis 68 16:28:57
  Robert Mazurek o współczesny modelu dziennikarza polskiego. Wyjątkowo celnie, nawet jak na Mazurka.

  „Rzadkie połączenie cymbała i świni”
 • @kula Lis 68 16:25:52
  To jakiś inkwizytor kościoła liberalnego?
  Będzie palił na stosie pisowców?

  https://pbs.twimg.com/media/DxSzHHyWwAETRUW.jpg
 • @Husky 17:33:12
  Celnie, dobitnie i prawdziwie.
 • @Husky 17:35:05
  Chyba tak.
 • @kula Lis 68 17:46:14
  Grabiec: “Wszyscy mamy świadomość, że na prezydenta Adamowicza został wydany polityczny wyrok”....

  Samobójca!!!

  -akt oskarżenia przeciwko PA za czasów PO
  -wystawienie Wałęsy w wyborach przeciwko PA
  -Owsiak, pupil PO nie zabezpieczył imprezy...
  Wyrok wydała więc .......Platforma!
 • @kula Lis 68 17:46:37
  Wszystie POyeby boją się tego pytania...
  więc ja je zadam
  czy jeśli na miejscu tego owsikowego spędu byłaby choć jedna dyżurna karetka szansę Adamowicza byłyby wyższe?
 • @kula Lis 68 17:46:14
  Te noże z rękojeścią wyglądającą jak twarz JK to dopiero preludium tego co te qrwy z PO i totalnej szykuja
  Choć mogło się wydawać, że hamulce puściły im już dawno, to dopiero teraz zobaczymy co potrafią.
  To będzie najgorszy dla Polski rok od 2010.

  https://pbs.twimg.com/media/DxW_Sk4WwAAvC3t.jpg
 • @Husky 18:18:11
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/mowa-nienawi%C5%9Bci_nczas.jpg
  W Polsce będzie taka walka z mową nienawiści, że kamień na kamieniu nie zostanie [VIDEO, FOTO] Po tragicznej śmierci prezydenta Adama Pawłowicza obie strony politycznego sporu – PiS i POKOpozycja na wyścigi deklarują walkę z „mową nienawiści”. I oskarżają się nawzajem o szerzenie jej i podżeganie do agresji. Efektem są coraz bardziej nienawistne wpisy i komentarze internautów, polityków, dziennikarzy. Skończy się to zaprowadzeniem cenzury, czego chcą parlamentarno-uliczna opozycja i PiS. Nie ma już wątpliwości, że tragiczną śmierć Pawła Adamowicza POKOpozycja wykorzysta do zbudowania własnego „mitu gdańskiego”. Oskarża więc teraz PiS i TVP po przyczynienie się do mordu politycznego swą „mową nienawiści”. Na tym będzie budowana kampania wyborcza. W międzyczasie obie strony będą okładać się bez opamiętania. Celować w tym będzie zwłaszcza opozycja „Europejczyków” mająca gęby pełne „tolerancji”, „miłości” i czego tam jeszcze. Nie ma też wątpliwości, że obie strony chcą zaprowadzenia cenzury pod pozorem walki z ową „mową nienawiści”. PiS ugnie się ze zwykłego tchórzostwa i oportunizmu. Opozycja „Europejczyków” zaś chce zaprowadzenia tych samych porządków co w postępowej Europie Zachodniej, a więc pełnej kontroli opinii i myśli. Za „mowę nienawiści” będzie uznawana krytyka np. zachowań homoseksualnych, aborcji, imigrantów islamu etc. Ci, którzy się odważą będą ścigani karnie. Tak dzieje się już w Wielkiej Brytanii, gdzie rocznie wszczynanych jest ponad 3,5 tysiąca spraw z powodu „mowy nienawiści”, czy przestępstw z „nienawiści”. Bezkarnie będzie można lżyć chrześcijan. Oto próbka „mowy miłości” tych, którzy tak będą walczyć z „mową nienawiści”, że kamień na kamieniu nie zostanie

  https://twitter.com/twitter/statuses/1086636464425877510

  Całość pod linkiem https://nczas.com/2019/01/20/w-polsce-bedzie-taka-walka-z-mowa-nienawisci-ze-kamien-na-kamieniu-nie-zostanie-video-foto/
 • @Husky 18:18:11
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/jaroslaw_trybus_kaczynski_post_mowa_nienawisci_nczas.jpg

  „Gdańska sekta” się rozkręca. Grafikę sugerującą mocodawcę zamachu na Adamowicza udostępnił wicedyrektor Muzeum Warszawy. Jeżeli myśleliście, że w trakcie żałoby po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu i na jego pogrzebie dochodziło do jątrzenia, to nie znajdziecie słów na to. W sieci pojawiła się grafika przedstawiająca nóż, w którą wpleciono twarz Jarosława Kaczyńskiego. „Fruwająca” po mediach społecznościowych trafiła też do Jarosława Trybusia, wicedyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych.

  – Zaczyna się. Twarz Jarosława Kaczyńskiego w rękojeści noża – napisał na Twitterze Marcin Dobski pokazując nienawistną grafikę.

  Dziennikarz nczas.com Adam Wojtasiewicz zauważa, że „grafika już od kilku dni znana ale najważniejsze kto ją udostępnia” wskazując na Jarosława Trybusia, wicedyrektora Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Ten udostępnił grafikę na swoim publicznie dostępnym profilu na Facebooku. Obecnie udostępnienie nie jest widoczne. Widać albo Trybuś usunął posta albo ukrył widoczność wyłącznie dla znajomych. Potwierdzamy jednak, że grafika widniała na jego profilu. Jarosław Trybuś jest wicedyrektorem Muzeum Warszawy ds. merytorycznych. Pełni tę funkcję od 2012 roku. Ale oczywiście to nie jest mowa nienawiści…

  https://nczas.com/2019/01/20/gdanska-sekta-sie-rozkreca-grafike-sugerujaca-mocodawce-zamachu-na-adamowicza-udostepnil-wicedyrektor-muzeum-warszawy/
 • @kula Lis 68 18:21:06
  Marsz po władzę już rozpoczęty-na trumnie Adamowicza.
  Prawdziwe zamiary odkrył (przypadkowo) medialny przedstawiciel szumowin,
 • @kula Lis 68 18:21:06
  Podsumowując wczorajszy dzień 19.01.2019 r

  https://pbs.twimg.com/media/DxW4huFWkAAFroL.jpg
 • @kula Lis 68 18:25:42
  Znaleziono na FB..."Bądźmy wyrozumiali"..

  https://pbs.twimg.com/media/DxPw__EXcAAFU6i.jpg
 • @kula Lis 68 18:25:42
  Jedna z wielu sprawiedliwych , co na to ,, spóźnieni łapacze ,, hejterów ?
  Co na to przypadkowi dziennikarze

  https://pbs.twimg.com/media/DxRENRwXcAA9337.jpg
 • @Husky 18:43:50
  To był tydzień wariactwa. Prawica zupełnie zgłupiała myśląc, że podlizując się lewakom dojdzie do pojednania. A ja miałem takich ludzi za poważnych... Tak z tego syfu rozumy potracili. Zagubili zdrowy rozsądek czego kościół naucza. Dlatego cała ta nowoczesność bez Boga prowadzi do zguby. A skończy się to na całkowitym zamordyzmie w stosunku do prawicy, tak jak ma to miejsce na zachodzie. A teraz to jeszcze i KOD da czadu.
 • @kula Lis 68 19:08:06
  prochy nie ostygły
  wciąż pali się uczucie
  a akolici Tuska
  już rozpoczęli szczucie
 • @kula Lis 68 19:08:06
  Jak Owsiak może oświadczać, że będzie przewodniczącym fundacji WOŚP, skoro zgodnie ze statutem powołać go może tylko Konwent Fundatorów? Najwidoczniej nie złożył żadnej rezygnacji. Pic-bajc.
 • @kula Lis 68 19:08:06
  no comment


  https://pbs.twimg.com/media/DxTj21IX0AEuAbP.jpg
 • @kula Lis 68 19:08:06
  Nawet ten cyrk w Gdansku nie pomogl

  Średnia po trzech sondażach stycznia (zdecydowani wyborcy),

  https://pbs.twimg.com/media/DxWDZZhWsAA870M.jpg
 • @Husky
  https://nczas.com/wp-content/uploads/2019/01/owsiak_jezus_nczas.jpg
  Czy jest na sali lekarz?! Psycholog porównuje Owsiaka do Jezusa! „Był jak Jezus przed obliczem Piłata”. To, że niektórych ludzi po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mocno pokręciło, to mało powiedziane. Psycholog prof. Bartłomiej Dobroczyński bez żadnego zastanowienia porównuję Jerzego Owsiaka do samego Jezusa Chrystusa! „Był jak Jezus przed obliczem Piłata”. „Gdybym miał najdobitniej określić, jaka jest różnica między Jurkiem Owsiakiem z końca lat 90-tych, a Jerzym Owsiakiem składającym rezygnację, powiedziałbym, że to jak różnica między Jezusem Chrystusem zjednującym sobie uczniów, a Jezusem Chrystusem przed obliczem Piłata” czytamy w tygodniku „Wprost” słowa prof. Bartłomiej Dobroczyński, kierownik Zakładu Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak twierdzi prof. Dobroczyński, który jest współautorem książki „Orkiestra Klubu Pomocnych Serc czyli Monolog-wodospad Jurka Owsiaka” to, co wydarzyło się ostatnio wokół Jerzego Owsiaka, może być punktem zwrotnym dla całej WOŚP. Jest zdania, że niewiele osób w Polsce może się pochwalić taką charyzmą i umiejętnością skupiania wokół siebie ludzi z bardzo różnych środowisk. „Jego rezygnacja, jak ją rozumiem, wynikała z poczucia odpowiedzialności. Ale nie dziwią mnie reakcje ludzi, apele o to, by pozostał. Tym, co robił dotychczas, można się było otulić, albo rozgrzać od środka” powiedział na łamach tygodnika „Wprost”.
  Ludziom po śmierci prezydenta Gdańska po prostu odwala. A co gorsze to dopiero początek tak zwanej „walki z nienawiścią w internecie”. Strach się bać…

  Źródło: Wprost
  Ps..Jezus nie zachęcał swoim wyznawców do taplania się w błocie jak to robią lochy i knury. No to zobaczymy teraz, czy znajdzie się w Polsce taki odważny, który by Owsiaka przybił do krzyża. Nie metaforycznie tylko fizycznie. No już był taki jeden co się uważał za popularniejszego od Chrystusa … nie najlepiej skończył … z rąk własnego wyznawcy!
 • @kula Lis 68 08:21:28
  Zatrzymano szefa ochrony imprezy WOŚP z 13 stycznia w Gdańsku
  Na polecenie prokuratury został zatrzymany szef ochrony imprezy WOŚP z 13 stycznia w Gdańsku. Dariusz S. miał wprowadzić policję w błąd, że Stefan W. posługiwał się plakietką "Media".
 • @kula Lis 68 08:21:28
  Michał Dworczyk: dzisiaj premier wyda rozporządzenie w sprawie wyborów w Gdańsku
  - Premier Mateusz Morawiecki wyda dzisiaj rozporządzenie, wyznaczając termin wyborów prezydenta Gdańska. Najprawdopodobniej będzie to 3 marca, to pierwszy możliwy termin. - zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.
 • @Husky 21:57:32
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY18xZTFiZC9wLzIwMTkvMDEvMjAvNjUwLzQzMi8zZmU0ZjkyYmQ3YjY0Mzg4YWQ3ZDZkNjAyNDcxMjNjOS5qcGVn.jpeg
  Co za hipokryzja! Politycy POKO obwiniają PiS i media publiczne, a jeszcze niedawno sami krytykowali Adamowicza. Internauci przypominają. Gdańska Platforma nie wystawiła Pawła Adamowicza w ostatnich wyborach samorządowych, a władze PO wykluczyły go z partii po tym, jak na początku marca 2015 r. otrzymał prokuratorskie zarzuty. Pod adresem zmarłego tragicznie prezydenta Gdańska padło wiele bardzo krytycznych słów, których autorami byli jego partyjni koledzy. Internauci, widząc jak krótka jest ich pamięć, przypominają. To Paweł niech się ze wszystkiego tłumaczy przed sądem. Z walizki pełnej pieniędzy przywiezionej przez dziadka żony itp. Nie jestem jego adwokatem mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska Jarosław Wałęsa.

  https://pbs.twimg.com/media/DxV7jRIWkAM6VJ8.jpg

  https://pbs.twimg.com/media/DxWTE8NXcAA6T4T.jpg

  …to nie stan konta pociągnie go na dno. Jeśli ktoś odda mu niedźwiedzią przysługę, to żona. Wszyscy wokół są przekonani, że jest bardziej obrotna w biznesach od Pawła, że załatwia biznesy mieszkaniowe pisał o Adamowiczu „Newsweek”.

  Więcej pod linkiem https://wpolityce.pl/polityka/430359-twitter-przypomina-politykom-poko-jak-atakowali-adamowicza


  Ps..POKO chce w ten sposób odwrócić uwagę Polaków od siebie i swoich wcześniejszych wypowiedzi. Nie napiszę o nich "bydło", krowy mają więcej poczucia przyzwoitości niż "zębaty" i jego spółka zoo..Wałęsa adwokatem Adamowicza nie jest ale skoro wie tak dużo o przekrętach Adamowicza czego sam nie ukrywa to może powinien zostać wezwany przez prokuraturę celem podzielenia się ta wiedza ze śledczymi..? Obłuda, obłuda, obłuda. A dzisiaj go gloryfikują..Kto z tej zbrodni odniósł największą korzyść? PO, bo Adamowicz, którego PO opluło w kampanii wyborczej niczego już nie ujawni na procesie! PiS-owi zależało by do procesu doszło!
 • @Husky
  Skoro we Francji można stosować Stan Wyjątkowy czemu nie można by zastosować w Polsce? Lewactwo zawsze miało krew na rękach. Do lewactwa tylko siła przemawia. Po co z nimi negocjować. Sąd i stryczek w tej lub odwrotnej kolejności.
 • @Husky
  Walka o zwycięstwo w wyborach do PE poruszy wszystko w Polsce co jest do użycia. To potężne siły międzynarodowe finansują różne fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje, które będą organizowały wrzawę, lament że są łamane prawa, że jest mowa nienawiści, bez względu na to, kto tą nienawiść będzie rozsiewał, jak to odbywa się obecnie! Jeśli Polacy nie przebudzą się to będą niebawem tylko nic nie wartymi dawcami głosów wyborczych. I nie cofną już tych swoich decyzji. Narodzie nie słuchaj celebrytów, bo oni walczą o jeszcze większe pieniądze, a ty Narodzie ich będziesz utrzymywał i już nic nie zmienisz!
 • @Husky
  https://i.iplsc.com/poruszony-donald-tusk-zegna-pawla-adamowicza/0007VHP187EEU0II-C122-F4.jpg

  Przywódca narodu: Chcę ci dzisiaj, kochany Pawle obiecać, że dla Ciebie i dla nas wszystkich obronimy nasz Gdańsk, naszą Polskę i naszą Europę przed nienawiścią i pogardą - powiedział w poniedziałek szef Rady Europejskiej Donald Tusk na wiecu poświęconemu pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

  Ps..Bardzo prawdopodobne, a przy tym wobec podobno nowych faktów, do których dotarła komisja Amber Gold nie jest wykluczone, że w wielu domach odetchnięto z ulgą. Wilk syty i owca cała. Teraz odbędą się w Gdańsku negocjacje o tort po prezydencie.
 • @Husky
  Teoretyczne państwo wersja dla emocjonalnie labilnych
  http://valser.szkolanawigatorow.pl/teoretyczne-panstwo-wersja-dla-emocjonalnie-labilnych
 • @kula Lis 68 10:52:54
  Szef ochrony sceny WOŚP w Gdańsku krył zaniedbania. Sprawa plakietki
  Zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszy szef ochrony sceny WOŚP w Gdańsku, na której zaatakował nożownik. Według prokuratury Stefan W. nie miał plakietki z napisem "Media", jak mówił zatrzymany mężczyzna.

  Doszło do próby wprowadzenia błąd ws. identyfikatora. Chodziło o ukrycie zaniechań i zaniedbań ws. bezpieczeństwa. Dariusz S. przekazał policjantom plakietkę. Jednak z analiz monitoringu i badań identyfikatora nie wskazują, aby Stefan W. miał go na scenie - wyjaśniła na przedpołudniowej konferencji prasowej Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

  Zdaniem śledczych napastnik na scenę i w pobliże prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza dostał się w inny sposób.

OSTATNIE POSTY

więcej
 • MEDIA

  Kto chcę psa uderzyć, ten kij zawsze znajdzie.

  Do ostatnie chwili zastanawiałem się czy jest sens jeszcze cokolwiek napisać skoro tak jak już wczoraj, tak i dziś widać że wyrok zapadł.Został zatwierdzony czytaj więcej

 • POLITYKA - ŚWIAT

  Brexit Day

  Zapamiętajmy to: Nigel Farage mówiący o Brexit był wyśmiewany przez wiele lat. Tymczasem przez ponad 20 lat antyunijnej kampanii przekonał do siebie miliony Brytyjczyków. Potrzeba solidnej narracji, która pozwoli przekonać miliony Polaków na Polexit czytaj więcej

 • POLITYKA - POLSKA

  Bosak "atakuje" Turskiego

  Czas mija, młodzi ludzie nie rozumieją co znaczy, że ktoś był prominentną postacią w PZPR. Chyba czas zacząć mówić i pisać wprost, że byli to ludzie którzy kolaborowali z okupantem sowieckim przeciwko wolnej Polsce. Tacy czerwoni volksdeutsche czytaj więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY

więcej