Gorące tematy: Iran i Irak vs USA Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1004 posty 31467 komentarzy

Tylko prawda

Husky - Zoologiczny antykomunista , mając do wyboru AK i NSZ wybrałbym NSZ przy całym szacunku do AK. UB-ekom i ich potomkom wstęp wzbroniony.

Na jak długo Rosjanom wystarczy cierpliwości?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Co pisza inni : Felieton Władisława Inoziemcewa,wybitnego rosyjskiego ekonomisty, socjologa, polityka o demokratycznej orientacji. Dyrektor Centrum Badań Społeczeństwa Postindustrialnego. Redaktor naczelny pisma „Swobodnaja Mysl”.

Tyt.wstepu:

Wystarczy poczytać komentarze na sąsiednich blogach, armia darmowych "klakierow" Moskwy rośnie w niebywałym tempie. Dziwimy sie, że przebija tu nachalna ruska propaganda, która nie przebiera w słowach i niczym nieograniczonej bezczelności. Zeby zapoznać się z innym punktem widzenia postanowilem zamiescic ten felieton aby pokazac to co faktycznie sie dzieje w Rosji, i skale katastrofy gospodarczej o jakiej sie tu od lewackiej nacji nie dowiecie.

 

 

Na jak długo Rosjanom wystarczy cierpliwości?

Rosyjska gospodarka kontynuuje zjazd w dół. Po latach bezprecedensowego naftowego dobrobytu, ludzie stanęli w obliczu poważnego spadku dochodów. A jednak, wybitny rosyjski ekonomista i publicysta Władisław Inoziemcew uważa, iż nawet jeśli kryzys potrwa dłużej, nie należy oczekiwać, iż społeczeństwo ogarną nastroje protestacyjne. Rosjanie, zwłaszcza na prowincji nie zdążyli przyzwyczaić się do życia na wyższym poziomie. Teraz będą gotowi do zaciągnięcia pasa. Nie ma jednak mowy o powrocie do czasów radzieckich, do starej radzieckiej strategii "wyżywania". Znów nadciągają zjawiska dobrze znane z lat dziewięćdziesiątych, emisją pieniądza, inflacja, spadające dochody budżetu, zatory finansowe. Całkiem prawdopodobne, iż nawet w tej sytuacji w kraju będą powstawać nowe przedsiębiorstwa i biznesy, zaś ludzie będą demonstrować, wydawałoby się, dawno zniszczoną przedsiębiorczość.

Autor: Władisław Inoziemcew

 

 

Rosyjska gospodarka, jak zauważają obecnie liczni obserwatorzy, zachowuje się jak samolot, który wpadł w korkociąg. Chociaż do tej pory nie podsumowano rezultatów 2015 roku, to widać iż wyniki pierwszych miesięcy nowego roku mogą okazać się jeszcze bardziej rozczarowujące. Na jakiś czas urzędnicy państwowi zapomnieli, że dopiero co ogłosili, iż "przejście dna kryzysu" już za nami. Pomińmy na razie kwestię spadku cen ropy naftowej i zmniejszających się dochodów największych przedsiębiorstw. Jak się wydaje, najmniej przyjemne zjawisko 2015 roku to blisko dziesięcioprocentowy spadek realnych wynagrodzeń, dotychczas największy w XXI wieku. Jeśli w 2016 roku spadek ten osiągnie podobne rozmiary (brak na razie podstaw, by oczekiwać innego rozwoju wypadków) to pojawia się jak najbardziej uzasadnione pytanie: na ile ludziom starczy cierpliwości?

Moim zdaniem, nawet jeśli spadki będą trwały jeszcze przez dłuższy czas, nie należy oczekiwać, iż społeczeństwo zacznie protestować. Wynika to z kilku istotnych przyczyn.


Dwudziestoprocentowy spadek nie będzie katastrofą


Po pierwsze, w porównaniu z początkiem lat dwutysięcznych, we współczesnej Rosji znacznie podniósł się poziom życia (nie mówiąc już o czasach radzieckich). Nawet jego dwudziestoprocentowy spadek nie będzie katastrofą. Co więcej, nawet jeśli wybuchnie fala niezadowolenia społecznego, to ogarnie ona przede wszystkim stosunkowo najbardziej aktywną klasę średnią. Na tym poziomie jednak, w gospodarce, istnieją największe rezerwy. Weźmy dla przykładu choćby droższe sklepy położone w centrum miasta i hipermarkety znajdujące się na peryferiach, czy w strefach przemysłowych - różnica cen w nich na poszczególne towary może sięgać 100% i więcej. Zamiana towarów droższych na podobne lecz tańsze daje szansę, by konsekwencje wynikające że spadku dochodów były mniej odczuwalne. Konsumpcja towarów trwalszych, zaspokajających potrzeby przez dłuższy czas, ulegnie rozciągnięciu w czasie. Ludzie będą rzadziej kupować samochody, smartfony, artykuły gospodarstwa domowego.

Po drugie… Z jednej strony mieszkańcy średnich i niewielkich miast nie doświadczyli takiego gwałtownego wzrostu dochodów, jak mieszkańcy Moskwy, w rezultacie nie zdążyli się przyzwyczaić do nowych dla nich kanonów dostatku. Z drugiej strony, niewielu z nich uważało, iż zmiana na lepsze będzie miała charakter trwały. W swojej masie ludzie uważali ją za cud, nie zaś poprawę osiągniętą dzięki pracy. Moi zdaniem, ponad dwie trzecie Rosjan, którzy doświadczyli na własnej skórze życia w gorszych dla naszej historii czasach, choćby podświadomie gotowych jest do zaciągnięcia pasa. Najlepszym potwierdzeniem tego zjawiska jest brak protestów pod hasłami gospodarczymi. Pewną rolę odgrywa też czynnik dodatkowy, sztucznie organizowana iluzją zagrożenia z zewnątrz. Trzeba się przed nim bronić, taką postawa zawsze jednoczy społeczeństwo. "Poczucie jedności w naszym społeczeństwie jest dziś silniejsze, niż kiedykolwiek w ostatnich latach" - można przeczytać w raporcie WCIOMu (jednej z rosyjskich pracowni badań społecznych - "mediawRosji").

 Po trzecie, w znacznym stopniu nie doceniane jest znaczenie czynnika solidarności społecznej. Nic nie buduje w społeczeństwie większych podziałów, niż brak równości. Pojawienie się problemów wspólnych dla wszystkich działa w odwrotnym kierunku, sprzyja zjednoczeniu społeczeństwa. Z tego punktu widzenia, nasz kryzys przedstawia się zadziwiająco: z powodu inflacji i rosnących kursów walut zagranicznych zmniejszają się dochody wszystkich obywateli. Jednak bogatsze warstwy tracą więcej. W tej sytuacji władza musi jedynie uważać, by nie podejmować działań uderzających w poziom życia oddzielnych kategorii obywateli (mam tu na myśli na przykład likwidację ulg przysługujących emerytom, lub podwyżkę taryf za przejazd po drogach płatnych, korzystanie z parkingów). Pozostałe problemy społeczeństwo będzie przyjmować że zrozumieniem.


Doświadczenia sąsiadów


Po to by ocenić choćby w przybliżeniu poziom wytrzymałości społeczeństwa, wystarczy przyjrzeć się doświadczeniom sąsiadujących z nami państw zamieszkałych przez dawnych ludzi radzieckich, takich jak w Rosji. W listopadzie 2015 roku średnie wynagrodzenie w Rosji wynosiło 33,8 tys. rubli (500-600 dolarów USA). W tym samym miesiącu średni poziom wynagrodzeń na Białorusi wyniósł 6,75 mln miejscowych rubli (25,9 tys. rosyjskich). Ceny w obu krajach są podobne, na Białorusi dokonał się całkowicie proces zamiany importu na miejscową produkcję, w rezultacie udział towarów importowanych na rynku ograniczono do minimum. Ludność odpowiedziała na tę sytuację poszerzeniem funkcji gospodarstwa domowego (dacze i ogrody). Obywatele masowo jeżdżą do Polski na zakupy, po żywność i artykuły gospodarstwa domowego. Od 2008 roku Białoruś doświadczyła dwóch ogromnych dewaluacji swojej waluty, a jednak na razie nie widać jakiegokolwiek zagrożenia dla jej stabilności.

Ukraina dostarcza jeszcze jednego, choć znacznie bardziej dramatycznego przykładu. Średnie wynagrodzenie (na przestrzeni roku) wyniosło 4,5 tys. hrywien (14,3 tys. rosyjskich rubli, 750 złotych), inflacja osiągnęła poziom 43%. W tym kraju działania polityków już dwukrotnie sprowokowały rewolucje ludową, a jednak na razie nie pojawiły się tu poważne akcję protestacyjne wywołane przez kryzys gospodarczy i rosnącą biedę. No i na koniec przyjrzymy się Mołdawii. To najbiedniejszy europejski kraj zrzeszony we Wspólnocie Niezależnych Państw. Średnie wynagrodzenie miesięczne wynosi tam 4,2 tys. lei (13,4 tys. rubli rosyjskich). Mogłoby się wydawać, iż za te pieniądze nie da się przeżyć. Reakcją społeczeństwa jest masowa emigracja za chlebem (od kwietnia 2014 roku dla obywateli Mołdawii wprowadzono bezwizowy wjazd do krajów Unii Europejskiej). Ale ogólnie rzecz biorąc i tu ludzie adaptują się do warunków życia. Nie będę wspominał Tadżykistanu i Kirgizji.


Powrót do lat dziewięćdziesiątych


Nie łatwe jest poszukiwanie bezpośrednich paraleli, ale trzeba stwierdzić, iż potencjał "archaizacji" Rosji jest stosunkowo duży. Jak się wydaje, realne dochody ludności mogą zmniejszyć się o 35-40%, nim znaczną część obywateli ogarną nastroje protestacyjne. Z gospodarki rosyjskiej nie zniknęły zjawiska charakterystyczne dla gospodarki radzieckiej. Można tu wymienić przede wszystkim słynną "economy of favours" (gospodarkę opartą na wymianie przysług), czyli mówiąc prościej układy i znajomości. Jeszcze jednym istotnym, pochodzącym z czasów radzieckim rysem charakterystycznym pozostaje "resortowość". Dziesiątki milionów obywateli mają zapewniony dostęp do dodatkowych przywilejów i usług (lub mogą je kupować po zniżonej cenie) tylko dlatego, iż są związani z tą, lub inną uprzywilejowaną organizacją finansowaną z budżetu. Można tu wspomnieć też o "własnym gospodarstwie przydomowym". W czasach radzieckich, jak wynika nawet z danych obliczonych przez statystykę radziecką, tego rodzaju gospodarstwa dostarczały 62% produkowanych w kraju kartofli, 47% jaj, 36% warzyw i do jednej trzeciej mleka i mięsa.

Choć mechanizmy i formy degradacji społeczeństw (zawłaszcza tych współczesnych) są w dostępnej literaturze zbadane i opisane znacznie gorzej, niż rozwój, warto podkreślić, iż przebiegają one wyjątkowo łatwo i szybko. Na przestrzeni kilku minionych dziesięcioleci widzieliśmy, iż ludzie są nie tylko w stanie pogodzić się z drastycznym pogorszeniem warunków swego bytu, lecz także pozwalają narzucić sobie niemal wojskowe warunki życia. Widzieliśmy to na początku lat dziewięćdziesiątych w byłej Jugosławii, w Abchazji sytuacja częściowego rozkładu trwa do chwili obecnej. Mieszkańcy Doniecka i Ługańska mogli korzystać z życia w stosunkowym dobrobycie, jednak na naszych oczach, w 2014 spotkała ich katastrofa. Ludzie bardzo szybko przyzwyczajają się do nowych warunków życia, do takich zjawisk jak kolejki, deficyt towarów, dystrybucja pomocy humanitarnej, itd. Dawny naród radziecki wiąże mocno umiejętność dostosowywania się do nowej sytuacji, w której pozbawia się go dóbr i przywilejów materialnych.

Ręcz jasna, nawet jeśli sytuacja zacznie rozwijać się zgodnie że scenariuszem niekorzystnym, będzie ona ewoluować nie w kierunku radzieckiego modelu "walki o pzeżycie". Zobaczymy raczej powrót do modelu gospodarki i społeczeństwa z lat dziewięćdziesiątych. Nie zetkniemy się ponownie z epidemią przestępczości, ale towarzyszyć nam będą zatory finansowe, pojawienie się instrumentów quasi finansowych, rozszerzanie się szarej strefy, spadające dochody budżetu, dodatkowa emisją pieniądza i wysoką inflacja. Całkiem prawdopodobne, iż nawet w tej sytuacji w kraju będą powstawać nowe przedsiębiorstwa i biznesy, zaś ludzie będą demonstrować, wydawałoby się, dawno zniszczoną przedsiębiorczość.

Scenariusz ten jest o wiele bardziej prawdopodobny, niż powrót do "radzieckości". Choć dziś, niemal z niezliczonych źródeł dowiadujemy się jak wspaniała była radziecką przeszłość, do powrotu do niej nie jest gotowa nowa rosyjska elitą. Nikt nie ma ochoty na pisanie i realizację planów gospodarczych, także dlatego, iż przez ostatnich 25 lat nie zrealizowano ani jednego. Nikt nie ma ochoty na powrót do życia z zamkniętymi granicami i nie chcę by pozbawiono go dostępu do zaparkowanych za granicą dziesiątków miliardów dolarów. Nikt nie chcę powrotu do państwowej własności na środki produkcji. Za zniszczenie jej tysiące ludzie zapłaciły życiem (nie tylko w znaczeniu przenośnym). Być może radziecką przeszłość była wspaniała, jaka by jednak nie była, radziecką rzeczywistość z komitetami partii, socjalistycznym współzawodnictwem pracy, samizdatem pozostanie historią, my zaś utkniemy w przeszłości o wiele nam bliższej.


Tłumaczenie: Zygmunt Dzięciołowski

Tekst ukazał się na portalu słoń.ru: https://słoń.ru/posts/62621#payline

PRZECZYTAJ TAKŻE

KOMENTARZE

 • @ Autor
  https://obserwatorpolityczny.pl/?p=26279 Polecam i pozdrawiam .Ps : Waszczykowski dobrze opowiada że tacy jak oni są amatorami .Przykro mi. :)
 • @Autor
  http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/752358,W-Brytania-odtajnia-Falklandy-inwazja-na-Gibraltar Pzdr.
 • @Repsol 23:50:10
  Ciekawe, przeczytam , ale rusofobem nie bylem i nie jestem
  Tylko prawda
  Pozdrawiam
 • @Repsol 23:53:12
  Ciekawe kiedy odtajnia inna" sprawe" z Giblartalem 8-)))
  Raczej my sie tego nie doczekamy
 • @Zbójnicki pies 23:59:03
  Mylisz się okupowany Gibraltar bije Krym na głowę . Ave .
 • @Oficer Prowadzący 23:57:23
  Tylko przypadkiem nie paluj wpisu Pan B.J bo zbiera gwiazdki. Ja takim zbieraczom proponuję .........młotek i szybciej i taniej a że będzie oprócz gwiazdek echo
  to tylko skutki uboczne 8-)))))
  Pozdr.
 • @Repsol 00:05:30
  To aluzja do "katastrofy" na Giblartarze w ktorej zginal Gen.Sikorski a utajnili angole akta na kolejne 50 lat
 • @Oficer Prowadzący 23:57:23
  No może pora dać sobie siana .Każdy któremu logika jest bliska sobie poradzi , resztę pomińmy milczeniem . Pzdr . Ps : Na blogu B.J proszę nie dyskutować . Mam nadzieję że się rozumiemy ?.
 • @Repsol 00:10:19
  //No może pora dać sobie siana//
  Dokladnie tak, nie ma co tego tematu poruszac
  Ave
 • @Zbójnicki pies 00:12:41
  Jesteś na jedynce .Pozdrawiam , ciekawe co dalej o Kosowie ,Falklandach i Gibraltarze , Google zabrania pisać . Pozdrawiam , Chwała Wielkiej Polsce.
 • @Repsol 00:10:19
  I dlatego kasuje pierwszy komentarz
 • @Oficer Prowadzący 00:17:11
  Jutro na to odpowiem ,gwarantuję że Ciebie zaskoczę .Dobrej nocy.
 • @Repsol 00:23:04
  dziekuje
  Ave
  Chwała Wielkiej Polsce
 • Wiodące zdjęcie
  sugeruje cos innego niż tresć tego artykułu. Czy to było zamierzone?
 • .
  Jest coś, co mi tutaj nie pasuję. Autor piszę, że po latach "bezprecedensowego dobrobytu" i na tym w sumie można zakończyć czytanie, bo ja nigdy nie czytałem, ani nie słyszałem o czymś takim. Zawsze było, że w ruskich sklepach pusto, tylko wódka na półkach, a tutaj się teraz dowiaduję, że jednak nie, że Sakiewicz i Targalski kłamali, bo dopiero teraz nic tam nie ma... Ruska propaganda, ruską propagandą, ale ta wcale nie lepsza, a ja wciąż szukam prawdy, bo tylko ona jest ciekawa. Pozdrawiam i pozostawiam notkę bez oceny.
 • @
  Możnowładcami pieniędzy są Żydzi, więc nic dziwnego, że nimi manipulują.
  Coś nie tak, to pierwszy chwyt jest po pieniądze adwersarza lub oponenta lichwiarstwa.
  Kara śmierci, potem.
 • @Casey 01:20:23
  nie ja jestem autorem zdjecia
  pozdr.
 • @romanwers 01:55:38
  //a ja wciąż szukam prawdy, bo tylko ona jest ciekawa. //
  i to jest w tym najwazniejsze
 • autor.
  Ciekawa analiza a'la Bloomberg.
  A honorarium dla Inoziemcewa też od niego ?
  A ja co mam robić ? Cieszyć się, czy lamentować ...? Muszę się szybko zdecydować, bo ta Rosja na pysk pada od prawie dwóch lat, więc najwyższy czas podjąć decyzję: "шампанское" czy "ash"....
 • @SZS 09:36:23
  //Ciekawa analiza a'la Bloomberg.
  A honorarium dla Inoziemcewa też od niego ?//

  Byc moze, byc moze. Tego nie wiem
  pozdr.
 • To jest niewypowiedziana wojna przeciw Rosji
  I myslę ze nie trzeba duzego wysiłku intelektualnego by do tego dojsc. Rosja miala za mało czasu by jak sugerowało wielu przejsc na system gospodarki w jak najwiekszym stopniu samowystarczalnej , a majac baze surowcowa miala na to szanse, Było przeciez oczywiste od wielu lat ze wrogowie Rosji te slabosc Rosji wykozystaja.. USA sa bardziej zadluzone ale majac mozliwosc okradania calego swiata poprzez drukowanie dolara sa w lepszej sytuacji od Rosji która niema takiej mozliwosci[Patrz film [3godz],,Monye Masters,,]
  ..................................................................................................................
  Z onetu dzis do artykulu ,,Putin..Lenin podłozyl bombe atomowa pod gmach który nazywa sie Rosja. Komentarze pod tym artykulem moga byc dobrym przykladem obalania klamstwa poprzez wpisy na ogulnodostepnych stronach,które to buduja swiadomosc całego spoleczenstwa , bez takiej wiedzy naród nie osiagnie nic.
  ................................................................................................................
  ~jan1 : Jako ze spora czesc polskiego spolezenstwa ma problemy z mysleniem na temat Rosji wiec polece ksiazke Romana Gladkowskiego ,, MYSLACYM POD ROZWAGE,, mysle ze ta porcja wiedzy usprawni proces kojazenia w temacie Rosja. Infantylizm poznawczy nie pozwolił wam do dzis zrozumiec ze problemy rosji sa umiejscowione w nie na kremlu ale w Waszyngtonie i Nowym Jorku skąd Trocki wiosna roku 1917 z grupa 250 osob wyruszył na statk u Krystianiafiord do Rosji by z leninem obalic monarchie Romanowów. i zniszczyc cały dorobek Rosji. Wstydzcie sie polacy...... zwiń
  ................................................................................................................
  asd do ~Albin: Niezupełnie. Bo zorganizowanie przez Niemcy przejazdu Lenina przez walczącą Europę nie było aktem humanitaryzmu wobec mało znanego rosyjskiego rewolucjonisty. A jednak Niemcy taki przejazd ze Szwajcarii do Petersburga Leninowi zafundowali, bo wiedzieli, że im się to opłaci- Lenin wywoła w Rosji rewolucję i sparaliżuje potężnego przeciwnika. I tak się stało- zwiń
  22 sty 14:10 | ocena: 100%
  odpowiedz
  oceń: -1 +1
  Partia KORWiN do ~Mon Salai: ''Lenin i jego grupa tak bardzo nie wierzyli w powodzenie swojej akcji, że natychmiast przystąpili do wysyłki zrabowanych kosztowności do banków szwajcarskich. W okresie od 1918 do 1920 roku przesłali za granicę ok 460 milionów dolarów, czyli 10 razy tyle ile wydali na rewolucję. [Poligon Szatana -Igor Bunicz Gutenberg Print 1977]. Żydzi amerykańscy, widząc co się święci i że grozi to wymknięciem się bogactw rosyjskich z ich rąk, wysłali szybko Leivy Trockiego- Bronsztejna, podrzędnego dziennikarzyne z grupą pomagierów [aż 300] i walizami złota do Rosji. [ Z Ameryki wysłano w sumie ponad 5000 rewolucjonistów -komisarzy z jednym murzynem]. W ten prosty sposób powstała Armia zwana Czerwoną. Twórcą jej jest Lejba Bronstein – Trocki wykonawca planu amerykańskiego [Banki Warburga, Kuhna i Leba, Oppenheima, Morgana]. Plan ten w skrócie polegał na stworzeniu jednego kondominium czyli połączenie Rosji z komunistami niemieckimi [W Niemczech było ok 5 000 000 komunistów, w Rosji komunistów było tylko ok. 100 000 łącznie z przywiezionymi- internacjonaliści Róży Luksemburg.] Już 11 stycznia 1918 roku zapadła w Petersburgu decyzja o marszu na zachód. Jedna grupa miała iść przez Warszawę na Berlin – Tuchaczewski, a druga przez Lwów na Wiedeń – Budionny, Stalin. Oczywistym jest, że plan amerykański w pierwszej chwili był bojkotowany przez “Niemców”. Przecież to armia niemiecka, pozostawiona w Rosji po pokoju Brzeskim [ok 800 000 – 1000 000 żołnierzy] broniła Lenina i “rewolucji”, a nie jakaś nieistniejąca Armia Czerwona. To niemieccy żołnierze uzbrojeni w ciężką artylerię rozgramiali wojska Kołczaka i Denikina przy pomocy socjalisty Piłsudskiego – Gineta- Selmana, który akurat wtedy nie chciał atakować czerwonych. Zadziałało prawdopodobnie stare “uczucie” do swojego poprzedniego szefa, redaktora naczelnego czasopisma “Robotnik”,- Lenina-Goldmana lub przynależność do Socjaldemokracji Królestwa i Litwy, żydowskiej partii socjalistycznej, i znajomości z Marchlewskim etc. Piłsudski-Ginet- Selman był w tym czasie już agentem co najmniej 3 wywiadów – carskiej ochrany, japońskiego i austro-węgierskiego.

  Nie należy zapominać, że podobnie jak czerwonego Lenina – Goldmana w zaplombowanej salonce, podobnie w salonce z “więzienia” w Magdeburgu przewieziono Piłsudskiego- Gineta -Selmana do Warszawy, gdzie z rąk Rady Regencyjnej [niemieckiej] otrzymał “władzę”. I potem przez cały rok 1918 nie pozwalał na działania przeciwko Niemcom np. w Powstaniach Śląskich czy Powstaniu Wielkopolskim, a jednocześnie przeprowadzał szybką demobilizację armii generała Hallera. Działania Piłsudskiego w okresie tego roku doprowadziły przecież do demobilizacji prawie 50% doskonale wyszkolonych żołnierzy Błękitnej Armii, których to potem 90 000 zabrakło w Bitwie Warszawskiej, a ich miejsce musiała zająć młodzież szkolna ponosząc olbrzymie ofiary. Zastopowanie bolszewików i załamanie planów stworzenia “kraju bez granic” nastąpiło w 1920 r. Generał Berbecki napisał w swoich pamiętnikach: “Odrzucono wojska Skoropackiego zajmując Kijów”. Wojska polskie wykonując uderzenie prewencyjne walczyły z rządem księcia Skoropackiego, a nie z bolszewikami. Wojskami Księcia Skoropackiego dowodził np. gen. hrabia Keller – niemiecki generał, który poległ w obronie Kijowa przed wojskami polskimi. Na nic się zdała także dywersja niemiecka i ataki od tyłu – Powstania Śląskie, utrudnianie transportu przez komunistów, blokowanie portów. Nie będzie błędem przypomnienie, że Piłsudski -Ginet-Selman w tym czasie odmówił przyjęcia pomocy od Węgrów – 4 dywizje oraz od Rumunii – dwie brygady, a także przeniesienia zakładów Skody do Polski i utworzenia spółki. Skoda- koncern austro-węgierski, po rozpadzie monarchii chciał się przenieść do Polski i uzbroić w ciągu 6 miesięcy polską armię. Piłsudski-Ginet- Selman odmówił pod pretekstem nieosłabiania sąsiadów. Za brak tych dywizji, szczególnie na Podolu ciężko zapłacili mieszkańcy tamtych ziem. Czesi odpłacili się za to zajęciem Zaolzia w 1919 roku, a później [w 1939]- Niemcy atakiem pancernym, uzbrojonych w czeską broń dywizji, od strony Słowacji. Do załamania planu Tuchaczewskiego, przyczynił się on sam [plus pomoc Piłsudskiego-Gineta-Selmana], podając publicznie, że do Warszawy wchodzi za kilka dni czym wzbudził zazdrość grupy Budionny-Stalin i jej zaniechanie przerzucenia wojsk pod Warszawę. W tym czasie “genialny” Marszałek składał dymisję na ręce prezydenta Witosa i uciekał do kochanki pod Kraków, nie widząc możliwości zatrzymania bolszewików [przy okazji chciał pozbawić generała Latinika artylerii i pozbawił zwiadu lotniczego przerzucając lotnictwo na południe Polski]. Wojna skończyła się jak skończyła, ale dzięki “dziwnej” działalności Piłsudskiego-Gineta-Selmana, musiało dojść do bitwy nad Niemnem i dodatkowych strat polskich. Nigdy także nie otrzymaliśmy odszkodowań pokojowych od Sowietów, z których Marszalek wspaniałomyślnie zrezygnował. S.Grabski cytuje Piłsudskiego- Selmana-Gineta: ”nie możemy przecież robić krzywdy kompanom z Rosji”. Nie należy zapominać, że to armia niemiecka pozwoliła, dała czas, Trockiemu Bronsztejnowi na utworzenie Armii Czerwonej, co zaowocowało już po roku podpisaniem traktatu w Rappallo i praktycznym zlikwidowaniem postanowień traktatu pokojowego zawartego w Wersalu. Niemcy uzyskały nie tylko możliwość ominięcia postanowień odnośnie ćwiczeń wojskowych – poligony na Ukrainie, ale także możliwość testowania broni lądowej- Ukraina i floty w Piotrogrodzie- Leningradzie.'' zwiń
  22 sty 14:10 | ocena: 100%
  odpowiedz
  oceń: -1 +1
  Partia KORWiN do Partia KORWiN: ''Jak wiemy, współpraca Niemców z Sowietami trwała od 1916 roku.
  Przecież to nie robotnicy wywołali rewolucję, zwaną w Polsce
  bolszewicką, tylko przygotował ją w szczegółach szef policji tajnej i
  jawnej Cesarstwa Pruskiego, Max Warburg, finansując działania
  Lenina-Goldmana kwotą 10 milionów marek w złocie, dodając 500
  najemników. Resztę pieniędzy i Bronsteina-Trockiego, z korpusem 10 000
  najemników, podesłał brat pana generała, Paul Warburg, szef FED-u, z 20
  milionami dolarów (jak to dziwnie przypomina sytuację na Ukrainie w
  2014/2015 roku).

  Dlatego z rozbawieniem należy patrzeć na tych wszystkich „polskich”
  historyków i polityków, piszących o rzekomej robotniczej rewolucji.
  Takiego stopnia infantylizmu w XXI wieku nie sposób wytłumaczyć inaczej,
  jak pracą na etacie drugim. Potwierdza to moją tezę, że tego rodzaju
  publikacje, książki, służą tylko i wyłącznie tresurze
  społeczeństwa i zajmowaniu mu wolnego czasu. Po 1990 roku żaden z tych
  „artystów” historii nie opuścił stanowiska, tylko nadal
  indoktrynował młodzież. Proszę zapoznać się na YouTube z
  wypowiedziami tego rodzaju aktorów nauki.

  Przecież najazdu na Polskę w 1920 roku nie przeprowadzali bolszewicy w
  sensie intelektualnym operacyjnym. Obronę Kijowa prowadził gen. Keller,
  który zresztą zginął, bohatersko broniąc tego miasta, w czasie
  odzyskiwania go przez Polaków, po około 300-letniej przerwie.
  Przypominam, że Kijów prawa miejskie otrzymał w 1492 roku od króla
  polskiego.'' zwiń
 • PROSZĘ PRZEFORMATOWAĆ TEKST
  Najlepiej skopiowa i potem wkleić jako czysty tekst. Wtedy prawy margines nie będzie obcięty. Teraz się nie daje czytać. Bardzo mi przykro.
 • @Eugeniusz Sendecki 16:17:29
  Zrobione, przepraszam
 • @jan 11:18:00
  //Przecież najazdu na Polskę w 1920 roku nie przeprowadzali bolszewicy w
  sensie intelektualnym operacyjnym.//

  To znaczy że walczyliśmy z .........Chińczykami, ot nowa historia.
  Mam pytanie gdzie odbyła się Bitwa pod Grunwaldem ..........w sensie intelektualnym i operacyjnym8-)))))
 • @zbujnicki pies
  Zgadzam sie. Te ostatnie zdanie autor tej wypowiedzi na onecie ,,korwin ,, sformulowal dosc niezrecznie co nie podwaza calosci jego wypowiedzi,mozna by przytoczy wiele opracowan gdzie generalnie taka wersja finansowania bolszewizmu jest dosc dobrze udokumentowana ,pisanie z marszu powoduje nieraz niepreyzyjne wypowiedzenie mysli mysle ze masz jeszcze szanse zapytac autora tej wypowiedzi co mial na mysli artykuł jeszcze wisi na onecie
 • Tfu...z banderowcem,krwawym puczystą się Duda ściska - obrrzydliwe.
  Trzeba być z innego kręgu kulturowego,żeby to "zajarzyć".
 • @Seth 19:11:41
  nie ja to zdjecie zamiescilem
 • @zbujnicki pies
  Dopiero teraz przelecialem twój tekst przyznam dosc pobieznie . Mysle ze jest on mało obiektywny i malo wnoszacy do rozumienia sytuacji rosji. Opis wielu procesow i sytuacja ekonomiczna nawet jesli jest prawdziwy nie pokazuje przyczyn tego stanu zeczy jest wiec manipulacja majaca stworzyc zly obraz rosji a wiec nieprawdziwy,tendencyjny, tak moga pisac wrogowie rosji ,tak pisza wrogowie prawdy. jako takiej, kim jest autor tego falszywego obrazu zeczywistosci wladislaw inoziemcew,,demokratyczny ekonomista,, [czyzby odpowiednik balcerowicza] przytaczasz wiec punkt widzenia czlowieka o niskich pobudkach któremu nie zalezy na pomyslnosci narodu rosyjskiego. Sytuacja rosji to konsekwencje splotu wielu uwarunkowan,podawlem wielokrotnie kiedys przyklad Paragwaju ktory na przelomie roku 1900 miał poziom zycia równy uwczesnej francji po przejeciu go przez amerykanska finansjere i wmanewrowaniu tego narodu w wojne w której zginelo spora czesc mezczyzn,ten naród pomimo uplywu ponad stu lat juz nie podniusl sie z kolan,to pokazuje jak dotkliwe i długofalowe sa skutki zniszczenia potencjalu narodu który był budowany setki lat.to samo z Rosja zrobił bolszewizm. Rosja jak tez pisalem wielokrotnie przed 1917 rokiem byla na drodze do ekonomicznej potegi ,produkowala 30 procent wiecej zbóz niz argentyna usa i kanada razem wziete . dlatego wlasnie by zniszczyc ten potencjał wciagnieto ja w I wojne św a potem oslabionej zorganizowano rewolucje i narzucono bolszewizm.z którym nie moze sie uporac do dzis. Okres Jelcyna to pezprecedensowa grabiez [S Tyminski ,,Rosja najwieksza grabiez XXz,,] Byc moze Rosja zostanie powalona ekonomicznie a moze tez bedzie odwrotnie [Prorotwa Edgara Cayce ] tego do konca nie wiemy,ja zycze jej narodowi dobrej przyszlosci. To ze dzis rosja jest w takiej sytuacji zawdziecza swej suwerennosci ktorej nie toleruja wladcy tego swiata,ty przytaczajac takie szmaty stajesz sie czlowiekiem zlej sprawy,synem klamstwa,obca jest ci prawda i dobro,dlatego ze sa tacy jak ty,dlatego ten swiat grzeznie w bagnie poglebiajacej sie niedoli,nawruc sie synu zatracenia i glos prawde.
 • @jan 19:49:21
  Nie sa to moje spostrzezenia,moj poglad na syuacje w Rosji, ale jedna z wielu analiz jakie mozemy znalezsc w sieci.Ta wydawaly mi sie celna i autentyczna.ale to moja opinia
 • Oficjalnie to spadek PKB to 3,5 % w 2015
  Spadek PKB Rosji w 2015 roku, to około 3,5%. W 2016 planowany jest 2% spadek PKB. Z powodu niskich podatków dochodowych, klasa średnia zgromadziła kapitał z czego może jeszcze żyć. Z porównaniem z Polską, poziom bezrobocia jest rosnący ale niski.
 • może zajmij się branżą drobiarską
  lepiej zajmij się np macaniem kur
  ruskich tematów nie czujesz zupełnie
  byłeś tam kiedykolwiek w życiu?
 • @Galopujący Renifer 20:06:41
  jesli mnie pytasz,to tak bylem, i jaki z tego bedzie wniosek
 • @Zbójnicki pies 20:26:30
  Dziwne. Ktoś kto poznał Rosjan osobiście i wie jak myślą nie wypisywałby takich bredni opartych na bździnach z propagandowych polskich szczekaczek.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY

więcej